Hoe maak je een schoolkeuze met je hoofd èn je hart?

Het is een intensieve tijd voor achtste groepers: Cito-toetsen èn scholen bezoeken om een keuze te maken voor de middelbare school. Er komt veel op hen af. Hoe maak je een schoolkeuze met je hoofd èn je hart?

In deze blog reik ik je een stappenplan aan om een keuze te maken met je hoofd en je hart.

Er zijn feiten zoals niveau, methode, schoolprestaties of reisafstand. Er zijn verhalen van ouders en leerlingen die je kent. En er zijn meer zachte signalen zoals het gevoel bij de school, de leerkrachten, de leerlingen die je gezien hebt en bij het gebouw.

Hoe kun je je kind helpen uit al deze informatie een keuze te maken?

Ik heb een eenvoudig stappenplan dat je helpt om zowel de feiten als de gevoelens mee te nemen in de keuze.

Stap 1
Vul de bijgevoegde tabel in met criteria die voor je kind belangrijk zijn. Zet deze in de volgorde van belang: bovenaan het meeste belangrijke criterium en onderaan het minder belangrijke criterium. In de tabel staan voorbeelden, deze kun je natuurlijk veranderen in je eigen criteria.

Stap 2
Laat je kind elk criterium een cijfer van 1-10 geven voor de scholen waaruit hij kiest, waarbij 1 laag is en 10 hoog (met ‘hij’ bedoel ik ook ‘zij’).

Stap 3
Vul deze lijst ook in als ouder. Beide ouders kunnen de lijst apart invullen. Bij het invullen heb je je eigen ervaring van de middelbare school en de wens voor je kind. Check bij jezelf of je een verschil kunt maken tussen wat jezelf misschien tekort bent gekomen of heel fijn vond in jouw middelbare schooltijd en wat je denkt dat jouw kind nodig heeft. Ga na of er grote of kleine verschillen zitten in de scores. Misschien roept het nog vragen op die jullie moeten uitzoeken of bespreken.

Stap 4
Wanneer er een voorkeurslijst is van 2-3 scholen, ga dan aan de slag met de meer gevoelsmatige kanten. We maken matjes met een kijkrichting: druppels van papier (ik werk zelf met vilten matjes, vandaar de naam ‘matje’). Je kunt ook gekleurd papier gebruiken.
Jullie maken 4 grote matjes en 4 kleine matjes van papier. Wanneer ze klaar zijn kunnen jullie aan de slag.

De ouder vraagt aan het kind:
Leg de grote matjes op de grond neer: eentje voor jou, eentje voor school A, eentje voor school B en eventueel ook eentje voor school C. Het puntje van de matjes is de kijkrichting. Je kunt de namen van de scholen op de papiertjes schrijven. Hoe de matjes zich tot elkaar verhouden, zegt iets over hoe je kind tegen deze scholen aankijkt vanuit zijn gevoel.

Mijn achtste groeper bezig met haar keuzeprocesDe ouder vraagt: Wat betekent het voor jou hoe de matjes ten opzichte van elkaar liggen?
Je kind vertelt en jij kunt verdiepende vragen stellen. Probeer vragen te vermijden die een oordeel in zich hebben of een gewenst antwoord.

De ouder vraagt: Als je de matjes neerlegt vanuit de vraag: ‘In welke mate hen ik het gevoel dat er een goede plek voor mij is op die school’ hoe liggen ze dan? Verandert er dan iets? Eventueel doorvragen.

Als je kind over bijvoorbeeld School B twijfel heeft en hij weet nog niet waar deze twijfel over gaat, kun je hem vragen: ‘Leg een klein matje neer bij die school en zet erop ‘twijfel’. Misschien dat je kind later weet wat de twijfel betekent. Hij zet nu het onbewuste aan het werk. De kleinere matjes kunnen ook ingezet worden om leuke of lastige kanten van een school te benadrukken en om deze meer af te wegen tegen elkaar.
Als je kind het gevoel heeft dat een school goed bij hem past, legt hij het matje dichter bij het matje van zichzelf.

Je kind kan ook op het matje van hem of haarzelf gaan staan en voelen of er een gevoel opkomt dat meer informatie geeft: bijvoorbeeld een fijn gevoel of een lastig gevoel. Het kind kan ook op een matje van een school gaan staan en voelen wat er opkomt. Op deze manier heb je nog meer informatie over welke gevoel je kind bij een school heeft.

Deze methode kun je ook toepassen bij andere keuzen zoals vervolgonderwijs of mobiele telefoon. 😉

Indien je de bijlage wilt ontvangen met de tabel en de grote druppel en kleine druppel, vul het formulier in.
 

Ik ontvang graag de bijlage.
E-mailadres

Voornaam


Indien je vragen hebt, kun je mij mailen.

Succes met de schoolkeuze!

NB
Je kunt deze oefening doen vanuit het perspectief van de ouder. Leg er dan een matje bij als ouder, naast een matje voor je kind de voor de scholen waaruit hij kiest. Je kunt kijken naar de matjes en erop staan. Maar sta niet op het matje van je kind. Dat is een ethische kwestie, dat gaat niet. Je gevoel op dat matje kan belemmerd worden door een oordeel of eigen oude pijn.