Wat een gescheiden ouder kan doen voor het kind

Nadat je een tijd samen het leven hebt gedeeld, kinderen hebt gekregen, zijn er redenen waarom je ervoor kiest elk een andere weg te gaan. Een gezin valt uit elkaar. Voor elk gezinslid heeft dit veel impact. Kinderen kunnen opvallend gedrag vertonen als ze last ervaren van de scheiding. Wat kun je als gescheiden ouder doen zodat je kind weer vrij is in de loyaliteit naar beide ouders? Hierin dan de gescheiden ouder zelf iets doen en ze kunnen samen iets doen.

Wat is lastig voor kinderen?

 • De spanningen tussen de ouders;
 • Dat er afwijzing voelbaar is tussen de ouders;
 • Dat ze loyaal willen zijn aan beide ouders en daarmee in verwarring kunnen komen.
 • Dat ze te weinig houvast ervaren aan de ouders die elkaar afwijzen;

Kindbehartiging

Kindbehartiging Wat kan een Kindbehartiger betekenen in scheidings- en omgangszaken? In een scheidingssituatie is het de taak van de advocaat om de belangen van zijn cliënt te behartigen en te vertegenwoordigen. Die taak dwingt de advocaat om partijdig te zijn: dat hoort bij de rol die hij heeft en daar ligt ook de kracht van…

Systemische gezinsbemiddeling

Vormen van opnieuw verbinden als gescheiden ouders Ouderbemiddeling om opnieuw te vertrouwen Ouderbemiddeling om opnieuw te vertrouwen en te verbinden nadat de ouders uit elkaar zijn gegaan. Hierin staat de  kindbehoeften binnen de veranderde gezinsdynamiek na de scheiding centraal. Deze ouderbemiddeling wordt ingericht op basis van de situatie van de ouders en de behoeften van…

Traject gescheiden ouder

Opnieuw verbinden Voor de gescheiden ouder Individueel en mogelijk ook samen Nadat je uit elkaar bent gegaan, wil je dat je kind er geen last van heeft en de samenwerking goed genoeg gaat. Dit vraagt om verwerken, herstellen en opnieuw verbinden als ouderschapspartners. Er is een weg, maar deze is niet altijd makkelijk om samen…

Samengesteld gezin

Samengesteld gezin Veel dynamieken in het samengestelde gezin Een samengesteld gezin vraagt om nauwkeurig handelen omdat er veel gevoelslagen spelen die gevoelig kunnen zijn voor een kind. Ook hierin spelen de houding van de gescheiden ouders ten opzichte van elkaar en meerdere lagen van de loyaliteit van een kind naar de ouder en naar de…

Samengestelde gezin

In een samengesteld gezin spelen veel dynamieken die de leden van een nieuw gezin in verwarring kunnen brengen. Terwijl je als nieuwe partners hoopt dat het dit keer wel gaat lukken. Als er nog spanningen zijn met de ex-parter, zijn die vaak voelbaar terwijl deze persoon er niet is. Wat kun je als ouder en stiefouder de zorgen om gedrag oplossen en de verbinding in het samengestelde gezin versterken?

Aanbod

 • Individueel traject;
 • Verbindende gezinsbemiddeling, meer;
 • Programma ‘Vrijere loyaliteit voor je kind, zelf meer in balans na de scheiding’.
 • Complexe dyanamieken in het samengestelde gezin verzachten en of oplossen.
 • Gezinsgesprekken;
 • Kindbehartiging, meer;
 • Begeleide gezinsomgang;

Voor gezinsbemiddeling en een traject voor een gescheiden ouders is het mogelijke budget via de gemeente te krijgen. Er is samenwerking met de gemeenten Nieuwegein, Houten, IJsselstein, Lopik en Vianen. Voor andere gemeenten is een incidentele samenwerkings-overeenkomst mogelijk.

[Kind en ik] Opleidingen

Bezoekadres:
Utrecht, Hooghiemstraplein 78
KvK 30199322
NL001856122B24

Lid van
RBCZ
NVPA
AGB
SCAG
SKJ
Kindbehartiger
CRBKO