Wat een gescheiden ouder kan doen voor het kind

Nadat je een tijd samen het leven hebt gedeeld, kinderen hebt gekregen, zijn er redenen waarom je ervoor kiest elk een andere weg te gaan. Een gezin valt uit elkaar. Voor elk gezinslid heeft dit veel impact. Kinderen kunnen opvallend gedrag vertonen als ze last ervaren van de scheiding. Wat kun je als gescheiden ouder doen zodat je kind weer vrij is in de loyaliteit naar beide ouders? Hierin dan de gescheiden ouder zelf iets doen en ze kunnen samen iets doen.

Wat is lastig voor kinderen?

 • De spanningen tussen de ouders;
 • Dat er afwijzing voelbaar is tussen de ouders;
 • Dat ze loyaal willen zijn aan beide ouders en daarmee in verwarring kunnen komen.
 • Dat ze te weinig houvast ervaren aan de ouders die elkaar afwijzen;

Kindbehartiging

Kindbehartiging Wat kan een Kindbehartiger betekenen in scheidings- en omgangszaken? In een scheidingssituatie is het de taak van de advocaat om de belangen van zijn cliënt te behartigen en te vertegenwoordigen. Die taak dwingt de advocaat om partijdig te zijn: dat hoort bij de rol die hij heeft en daar ligt ook de kracht van…

Systemische gezinsbemiddeling

Gezinsbemiddeling Systemische gezinsbemiddeling Systemische gezinsbemiddeling is bemiddeling tussen gescheiden ouders waarbij het welzijn van alle gezinsleden, dus zowel de kinderen als de ouders verbeterd wordt. Het hoogste doel is het kind in een vrijere loyaliteit te krijgen tussen de ouders, meer veiligheid voor alle leden, meer houvast voor het kind. De belangrijkste uitgangspunten die we…

Traject gescheiden ouder

Traject gescheiden ouder Individueel traject voor de gescheiden ouder Na de scheiding is samenwerking erg belangrijk. Om tot een goede samenwerking te komen kan het helpen als je zelf kijkt naar aspecten na de scheiding die je lastig vindt, waar je denk dat je kind mogelijk last van heeft hoe je zelf kunt bijdragen dat…

Samengesteld gezin

Samengesteld gezin Veel dynamieken in het samengestelde gezin Een samengesteld gezin vraagt om nauwkeurig handelen omdat er veel gevoelslagen spelen die gevoelig kunnen zijn voor een kind. Ook hierin spelen de houding van de gescheiden ouders ten opzichte van elkaar en meerdere lagen van de loyaliteit van een kind naar de ouder en naar de…

Samengestelde gezin

In een samengesteld gezin spelen veel dynamieken die de leden van een nieuw gezin in verwarring kunnen brengen. Terwijl je als nieuwe partners hoopt dat het dit keer wel gaat lukken. Als er nog spanningen zijn met de ex-parter, zijn die vaak voelbaar terwijl deze persoon er niet is. Wat kun je als ouder en stiefouder de zorgen om gedrag oplossen en de verbinding in het samengestelde gezin versterken?

Aanbod

 • Individueel traject;
 • Verbindende gezinsbemiddeling, meer;
 • Programma ‘Vrijere loyaliteit voor je kind, zelf meer in balans na de scheiding’.
 • Complexe dyanamieken in het samengestelde gezin verzachten en of oplossen.
 • Gezinsgesprekken;
 • Kindbehartiging, meer;
 • Begeleide gezinsomgang;

Voor gezinsbemiddeling en een traject voor een gescheiden ouders is het mogelijke budget via de gemeente te krijgen. Er is samenwerking met de gemeenten Nieuwegein, Houten, IJsselstein, Lopik en Vianen. Voor andere gemeenten is een incidentele samenwerkings-overeenkomst mogelijk.

[KIND EN IK]

Bezoekadres:
Utrecht, Hooghiemstraplein 78
Ambulant bezoek mogelijk.

E info@kindenik.nl
KvK 30199322
RBCZ 214149R
Beroepsvereniging NVPA lidnr:101686
AGB zorgverlener 94-011511
AGB praktijkcode Kind en ik 94-059231
SCAG 15958
SKJ 100019424