Contactherstel ouder en kind

De wens is contactherstel tussen ouder en kind. Er is onderzoek nodig waarom er weerstand is bij het kind en begeleiding van herstel van het contact.

In de onderzoeksfase wordt gekeken wat er is gebeurd in het leven van het kind en hoe het met het kind gaat. Inzet van screeningslijsten bij kind, de ouders en betrokkenen. Daarnaast bestudering van juridische documenten.

In de fase van de opbouw van het contact wordt heel voorzichtig te werk gegaan om niets te forceren.

Beide ouders hebben taken te doen om de gezinsrelaties te verbeteren in hechting en in de sysyteemdynamieken zodat erĀ  een vrijere loyaliteit bij het kind kan ontstaan.

Er is geen garantie tot dat het lukt. Het hangt er ook van af in welke mate de beide ouders bereid zijn rekening te houden met de wensen van alle gezinsleden om zich veilig te voelen bij elkaar.

Hoe werkt het?

Het traject duurt ongeveer 12-18 maanden en bevat de volgende onderdelen:

  • Kennismakingsgesprek
  • Formuleren van doelen en procesafspraken
  • Gezamenlijke gesprekken
  • Individuele gesprekken met ouders en kind obv MASIC-vragenlijst aan ouders, NICHD-vragenlijst aan kind
  • Begeleide omgang
  • Begeleiding van vervolgtraject in de omgang
  • Evaluatie en verslaglegging

Het inbrengen van een verzoek aan de rechter tijdens het traject bemoeilijkt het contactherstel. Er wordt vervolgens bekeken en overlegt of voortgang van het traject zinvol is.