Contactherstel ouder en kind

Contactherstel

Opnieuw verbinden met het kind in de complexe scheiding

De wens is om te komen van ouderafwijzing naar contactherstel tussen ouder en kind. Er is onderzoek nodig waarom er weerstand is bij het kind en begeleiding van herstel van het contact.

In de onderzoeksfase wordt gekeken wat er is gebeurd in het leven van het kind en hoe het met het kind gaat. Inzet van screeningslijsten bij kind, de ouders en betrokkenen. Daarnaast bestudering van juridische documenten.

In de fase van de opbouw van het contact wordt heel voorzichtig te werk gegaan om niets te forceren.

Beide ouders hebben taken te doen om de gezinsrelaties te verbeteren in hechting en in de systeemdynamieken zodat erĀ een vrijere loyaliteit bij het kind kan ontstaan.

De mate waarin contactherstel slaagt is van veel factoren afhankelijk. De belangrijkste factor is de mate waarin de beide ouders bereid zijn rekening te houden met de wensen van alle gezinsleden om zich veilig te voelen bij elkaar.

Hoe werkt het?

Het traject duurt maximaal 18 maanden en bevat de volgende onderdelen:

 • Kennismakingsgesprek
 • Formuleren van doelen en procesafspraken
 • Onderzoeksfase:
  • Gezamenlijke gesprekken
  • Individuele gesprekken met ouders en kind obv MASIC-vragenlijst aan ouders, NICHD-vragenlijst aan kind
  • Collegiaal overleg
  • Dossieranalyse
  • Tussentijdse verslaglegging
 • Contactherstelfase:
  • Begeleiding kind
  • Begeleide omgang ouder en kind
  • Begeleiding van vervolgtraject in de omgang
  • Collegiaal overleg
 • Evaluatie en verslaglegging

Het inbrengen van een onverwacht verzoek aan de rechter tijdens het traject bemoeilijkt het contactherstel. Er wordt vervolgens bekeken en overlegt of voortgang van het traject zinvol is.