Contactherstel ouder en kind

De grootste veranderwens is contactherstel tussen ouder en kind. Een of twee ouders hebben een periode geen contact gehad met het kind. Situaties in het verleden hebben geleid tot gezinsdynamieken die geen verbinding gaven.

De opbouw naar contactherstel is geen makkelijke weg, anders was die wel genomen. Er is niet één oorzaak voor de afstand, maar er zijn vele kleinere situaties die bijgedragen hebben aan de huidige situatie.

Beide ouders hebben hier taken te doen. Het gaat over loyaliteit, afwijzende houding tussen de ouders, onverwerkte gevoelens oplossen en herstel in de gezinsrelaties. Om het contact te herstellen tussen de ouder en het kind, is er ook verbetering in de houding van beide ouders naar elkaar toe nodig. Er is geen garantie tot dat het lukt. Het hangt ervan af in welke mate de beide ouders bereid zijn rekening te houden met de wensen van alle gezinsleden om zich veilig te voelen bij elkaar. Contactherstel tussen de ouders ondersteunt het contact tussen de ouder en het kind.

Het traject is gericht op onderzoeken wat er speelt en gespeeld heeft, meer verwerken van lastige gevoelens en herstellen van de relaties. Er kunnen andere oudertaken besproken worden, echter het contactherstel bepaalt de processtappen. Elk gezinsprobleem vraagt om maatwerk.

Hoe werkt het?

Het traject duurt ongeveer 9-12 maanden en bevat de volgende onderdelen:

  • Kennismakingsgesprek, individueel of gezamenlijk
  • Gezamenlijke gesprekken
  • Individuele gesprekken met ouders en kind
  • MASIC-vragenlijst aan ouders
  • NICHD-vragenlijst aan kind
  • Begeleide gesprekken tussen ouder en kind
  • Afspraken over transparantie
  • Evaluatie en verslaglegging

De voorwaarde voor dit traject is dat er geen rechtszaak loopt. Op het moment dat één van de ouders een rechtszaak begint, bemoeilijkt dat het contactherstel. Er wordt vervolgens bekeken en overlegt of voortgang van het traject zinvol is.

Er kan geen garantie gegeven worden of het contact hersteld wordt op de gewenste manier.