Diepe verbinding met kinderen en gezin

We voelen allemaal een diepe verbinding met onze kinderen en met ons gezin. We willen dat het goed met de kinderen gaat.

Een kind voelt rust en plezier bij een ouder die in hartscontact is met zichzelf en met de andere gezinsleden.

Dat is niet altijd makkelijk. We komen allemaal wel eens op een punt dat je het even niet meer weet hoe je om moet gaan met een situatie waarin je een zorg hebt over je kind. Meestal kom je daar wel uit of lost het zich op.

Er zijn ook situaties van zorgen of problemen die terugkomen, ook al heb je veel geprobeerd.

Wat is jouw wens?

Ik ondersteun ouders die kun kind/jongeren meer balans willen brengen en meer verbinding in het gezin (ook met gescheiden ouders, samengestelde gezin) willen creëren. Ik werk met het kind en de jongere waarin ik me richt op welke ongeziene behoefte het heeft en welke onbewuste belemmerende gezinsdynamiek het kind belast. Mijn aanbod is:

 • Individueel traject;
 • Gezinsopstellingen;
 • Gezinstraject;
 • Gezinsbemiddeling;
 • Kindbehartiging;

 

Kita-Bronda-gezinstherapeut-auteur

Wie is Kita Bronda

Ik help ouders waar een zorg is om het gedrag van een kind, over het ouderschap na de scheiding en lastige dynamieken in het samengestelde gezin. We zoeken samen aan hoe we de verbindingen in een gezin kunnen versterken.

Ik ben kind van gescheiden ouders en had te maken met vijf stiefouders. Nu ben ik vrouw van mijn man en samen hebben we twee kinderen. Het was voor mij een lange weg om het gedoe van mijn ouders, hun scheiding en hun nieuwe partners te verwerken en weer bij mijzelf te komen. Maar als ik die weg niet bewandeld had, was het me nu niet gelukt een fijne relatie te hebben met mijn man en kinderen. Het was makkelijker voor me geweest als mijn ouders daar iets in gedaan hadden. Maar er was toen minder bewustwording over dat ouders daar iets in kunnen doen. Ouders ondersteun ik in wat zij kunnen doen zodat hun kind weer in balans komt.

Mijn specialisatie

In grote lijnen ligt mijn specialisatie ligt op het gebied van

 • Zorgen om het gedrag van je kind en jongere;
 • Het gezamenlijke ouderschap na de scheiding verbeteren;
 • Willen oplossen van lastige dynamieken in het samengestelde gezin;
 • Trainen van professionals in werken met Systemisch werk.

Ik kijk op meerdere manieren naar een probleem. Zijn er in het gezin belemmeringen als:

 • Gevoelens die in de weg zitten;
 • Situaties in het verleden die nog meespelen in het nu;
 • Welke gezinsdyanmieken in disbalans zijn;
 • Welke invloed speelt van onverwerkte gevoelens uit eerdere generaties.

Het is een puzzel van vele puzzelstukjes, mogelijkheden en oplossingsrichtingen.

[KIND EN IK]

Bezoekadres:
Utrecht, Hooghiemstraplein 78
Ambulant bezoek mogelijk.

E info@kindenik.nl
KvK 30199322
RBCZ 214149R
Beroepsvereniging NVPA lidnr:101686
AGB zorgverlener 94-011511
AGB praktijkcode Kind en ik 94-059231
SCAG 15958
SKJ 100019424