Onrust in het kinderhart

Invloed van het familiesysteem op gedrag

Gedragsproblemen bij kinderen kunnen verschillende oorzaken hebben. Zonder dat je het door hebt als ouder, kan gedrag beïnvloed worden door onverwerkte gevoelens in het familiesysteem. Als je je als ouder verbindt aan je verleden, zijn er meer mogelijkheden om gedragsproblemen als driftbuien, angst, een negatief zelf beeld of onrust op te lossen of te verzachten.

Reacties van lezers

'Ik ben je dankbaar dat je dit boek hebt geschreven. Bij mij vielen heel veel kwartjes en dat geeft mij rust.'

'Ik ben nooit bezig geweest met zelf-onderzoek, dus ik weet er niet zoveel van. Je boek beschrijft iets ingewikkelds op z'n manier dat het te snappen is. Ik heb er veel van geleerd.'

Reactie van een lezer

'Toen ik begon met lezen, kon ik niet meer ophouden. Ik herken alles: de kwetsbaarheid van het ouderschap, alle systemische principes die je beschrijft, en bovenal mijn eigen gevoel van tekortschieten. Het grote verdriet van het beter weten en toch niet anders kunnen doen. Ook de vanzelfsprekendheid waarmee je je eigen kwetsbaarheid laat zien, dienend inzet, raakte me. En dat je er dan ook nog in slaagt om tot universele tips te komen.'