Werkwijze

Mijn werkwijze komt voort uit mijn missie waarom ik dit werk graag doe: ouders en kinderen een weg te wijzen in hoe zij meer verbinding met elkaar en met hun eigen gevoel kunnen krijgen zodat ze nog beter kunnen zijn wie ze willen zijn.

Samen bekijken we wat het gewenste resultaat is aan het einde van het traject. Dat kan zijn dat het kind meer zijn eigen gevoel voelt, dat de interactie tussen een ouder en een kind beter verloopt, dat gescheiden ouders beter kunnen samenwerken met elkaar, dat kinderen van gescheiden ouders zich vrijer voelen bij de ouders en in het nieuwe samengestelde gezin. Het gewenste resultaat kan ook zij dat we een ouderschapsplan opstellen of aanpassen aan de huidige wensen van de gezinsleden.

Ik werk zowel met individuele als gezamenlijke ontmoetingen/consults van ouders en kinderen. Aan het einde van een consult bepalen we samen wat de beste volgende stap is.

Voor het verbeteren van gezinsrelaties zijn het benoemen van gevoelens van belang. Ik probeer alle gezinsleden meer contact met het eigen gevoel te krijgen, meer in hun kracht te krijgen en meer verbinding tussen de gezinsleden. Ook werk ik met het  zichtbaar maken van onbewuste dynamieken door te werken met de methoden van gezinsopstellingen (Hellinger en Hauser) en Interactieve zelfresonantie (Wentink en Ruppert).

Aanbod

• Kind en gezin meer in balans in een individueel traject, gezinstraject, bij een zorg om het gedrag van een kind/adolescent;

• Gezinsopstellingen, Opstellen van het verlangen, onderzoek naar onbewuste belemmerende patronen;

• Systemische gezinsbemiddeling voor ouderschap na de scheiding;

• Begeleiden parallel ouderschap;

• Kindbehartiging, advies over de kindpositie in een juridische procedure;

• Bijzondere curator in Jeugdzaken;

• Training van professionals in begeleiden van ouders naar vrij kind met gescheiden ouders.