Ouderbemiddeling in de complexe scheiding om opnieuw te vertrouwen

Deze vorm van ouderbemiddeling heeft als doel bij de ouders meer vertrouwen te laten groeien zodat ze beter kunnen samenwerken als ouders. De kindbehoeften binnen de veranderde gezinsdynamiek staan centraal.

Bij deze vorm van begeleiding is er omgang van het kind met beide ouders. Indien er geen omgang is met een ouder dan zetten we Opnieuw verbinden met het kind in de complexe scheiding in.

De problemen die de ouders willen oplossen zijn ongeveer:

 • Uit de strijd naar respectvolle communicatie;
 • Afspraken maken en nakomen;
 • Ouderschapsplan opstellen of bijwerken naar actuele situatie;
 • Kind ervaart stress tussen de ouders, zijn bang
 • Kind hoort negatieve verhalen over de andere ouder en zitten in een loyaliteitsconflict
 • Kind geeft signalen af dat zorgregeling niet fijn is

Hoe ziet het traject eruit?

Deze ouderbemiddeling wordt ingericht op basis van de situatie van de ouders en de behoeften van het kind. We bepalen samen de doelen op basis van algemene doelen en situatie-specifieke doelen. Onderdelen van het traject kunnen zijn:

 1. Onderzoeken wat het kind nodig heeft van de ouders zodat ze in goed contact zijn met beide ouders.
  1. Begeleiding van het kind waarin het zich kan uiten wat het nodig heeft van de ouders;
  2. De kinderen ervaren een respectvolle houding van de ouders ten opzichte van elkaar, ze praten neutraal over elkaar, hierdoor voelt het kind zich vrijer in de loyaliteit;
 2. Wat hebben de ouders van elkaar nodig zodat ze beter kunnen samenwerken als ouderschapspartners:
  1. Ze communiceren respectvol met elkaar, zowel in de ontmoeting als in digitale communicatie;
  2. Ze maken afspraken met elkaar over ouderschapstaken die ze kunnen nakomen.
  3. De ouders praten neutraal over elkaar naar de kinderen toe.
  4. De ouders onderzoeken het eigen aandeel in de scheiding en in de ouderschapsrelatie.

Het traject duurt maximaal 12 maanden en bevat de volgende onderdelen:

 • Kennismakingsgesprek;
 • Doelen en procesafspraken opstellen;
 • MASIC-vragenlijst afnemen;
 • Gezamenlijke gesprekken om beter samen te werken;
 • Individuele gesprekken om te verwerken;
 • Huisbezoek en kindbegeleiding;
 • Collegiaal overleg en verslaglegging.