Ouderbemiddeling om opnieuw te vertrouwen

Ouderbemiddeling om opnieuw te vertrouwen is bemiddeling tussen gescheiden ouders waarbij de kindbehoeften na de scheiding centraal staan.

De belangrijkste uitgangspunten die we hanteren zijn:

 • In kleine stapjes vertrouwen opbouwen;
 • Vorm van samenwerking vinden die bij ouders past;
 • De ouders worden getraind in hoe ze veilig met elkaar kunnen communiceren;
 • Afspraken maken die goed zijn voor alle gezinsleden, geen gezinslid mag zwakker worden door een afspraak;
 • Ouderschapsplan met intenties om opnieuw te verbinden;
 • Leidraad zijn de kindbehoeften en intenties uit het boek 'Opnieuw Verbinden als gescheiden ouders'.

De samenwerking tussen de ouders is in het algemeen gericht:

 • spanningen te verminderen
 • afspraken maken of te verbeteren
 • opnieuw vertrouwen
 • de kindbehoefte beter zien

In overleg met de ouders wordt bepaald of het kind ook betrokken wordt in het traject.

Hoe verloopt het proces?

Het traject duurt ongeveer 9-12 maanden en bevat de volgende onderdelen:

 • Kennismakingsgesprek;
 • Doelen en procesafspraken opstellen;
 • Opties MASIC-vragenlijst afnemen;
 • Gezamenlijke gesprekken;
 • Individuele gesprekken;
 • Eventueel kindbehoefte onderzoek (NICHD-protocol) en begeleiding;
 • Evaluatie en verslaglegging.

Het traject kan verlengd worden.