Hoe kun je een loyaliteitsconflict verzachten?

Wat is loyaliteit?

Met loyaliteit wordt bedoeld de diepe en onvoorwaardelijke band die er is tussen ouder en kind; de ouder geeft het kind het leven, zorg en neemt de verantwoordelijkheid voor een gezonde ontwikkeling van het kind. Het kind mag alles nemen zonder iets terug te geven.
Het kind geeft
Het kind geeft meestal liefde terug. In deze loyaliteit wil het kind het goede doen. Het goed is datgene waarvan het kind denkt dat het de ouders blij maakt. Het jonge kind weet al voordat het kan praten wat papa of mama belangrijk vinden. Wanneer het kind iets doet dat de ouders afkeuren zal het zich schuldig voelen en misschien wel schamen.Wat is het goede?
Over het algemeen hebben ouders veel gelijkenis in hun normen en waarden. Wanneer ze samen een liefdesrelatie krijgen, herkennen ze iets in elkaar. Wanneer ze samen een kind krijgen, wordt ervoor een deel over gesproken wat je belangrijk vindt en voor een deel gaan ze ervan uit dat je vanuit een gelijke visie je kinderen grootbrengt. Iedere ouder merkt ook dat daar soms meer verschillen tussen zitten dat je had gedacht. Je overlegt en stelt wat bij.Waar ligt de grens?
Voor het loyaliteit van een kind naar de ouders toe is het van belang dat de verschillen tussen de ouders voor het kind geen innerlijk conflict oplevert.
Kinderen kunnen veel hebben, maar waar ze een innerlijk conflict van krijgen is dat een ouder (of beiden) de ander afwijst en dat een ouder onbetrouwbaar is in de afspraken naar het kind en of de andere ouder. Dan kan er een innerlijk conflict ontstaan in een kind. Dit is zichtbaar doordat:

  • het kind vertelt tegenstrijdige dingen tegen de ouders;
  • het kind reageert zich af in het gedrag door driftbuien, afwijzing van een ouders of vrienden, teruggetrokken gedrag, het liegt of het draait erom heen.

Wie kan het loyaliteitsconflict oplossen?
Soms wordt dit gedrag gezien als een probleem van het kind, maar het is een probleem van de ouders, want alleen de ouders kunnen het oplossen of verzachten.

Dit speelt vaak bij gebroken gezinnen waar de ouders elkaar afgewezen hebben als relatiepartners, en nog niet genoeg hebben ingesloten als ouderschapspartners. Bij scheiding is dat wel een klus omdat het opnieuw insluiten van elkaar als ouderschapspartners meestal niet vanzelf gaat. Als dit niet genoeg is gedaan kan het ook doorwerken in het nieuwe samengestelde gezin.

Wat kun je doen als gescheiden ouders?
Er zijn 10 principes over wat een kind nodig heeft van gescheiden ouders en van stiefouders. Deze principes vind je in dit filmpje.