Opnieuw Vertrouwen in parallel ouderschap

Opnieuw Verbinden in parallel ouderschap is een overlegvorm voor de ouders in een complexe scheiding in combinatie met wat het kind van beide ouders nodig heeft. 

Parallel ouderschap is een vorm van ouderschap waarbij er zo min mogelijk contact is, omdat dat veel spanningen oproept bij de ouders en dus ook bij kinderen. De afstemming over de oudertaken vindt dan plaats via digitale berichten (app of mail). Echter dit vergroot meestal het conflict tussen de ouders, omdat er geen contact is. Dan opnieuw verbinden in parallel ouderschap een oplossing. 

Wat houdt deze vorm van overleg in?

Opnieuw Verbinden in parallel ouderschap gaat ervan uit dat er wantrouwen is en er nauwelijks een mogelijkheid is dat er vertrouwen kan groeien. Veel afspraken zijn al vastgelegd, echter er komen altijd vragen op die niet voorzien zijn of vanuit de behoefte van het kind of veranderingen in het leven van de ouders.

Om overleg mogelijk te maken is het beperkt tot 4-6 keer per jaar, volgens vaste regels in het overleg en tussen de overleggen in, om te zorgen dat de ouders zich veilig genoeg voelen, toch naar elkaar kunnen luisteren, elkaars vraag kunnen horen en ze samen afspraken maken over onderwerpen die van belang zijn voor het kind.

Het overleg wordt begeleid door twee begeleiders. Zij hebben een duidelijke verschillende rol in het overleg; de ene leidt het overleg, de ander bewaakt de sfeer en het proces van het overleg. Tussen de overleggen in hebben beide ouders hun eigen begeleider om zakelijk en respectvol te communiceren met de ex-partner en het overleg voor te bereiden.

Daarnaast worden de ouders tussen de overleggen door begeleid door een van de begeleiders om respectvol en zakelijk met elkaar te communiceren. Er zijn ook individuele consulten mogelijk met als doel meer te verwerken en een zachtere houding aan te nemen in de samenwerking.

Hoe werkt het?

Er is een zorgregeling nodig en afspraken over oudertaken. Als deze er nog niet zijn dan werken we er naartoe.

De ouders hebben vier tot zes keer per jaar overleg, het liefste face tot face, de optie voor online overleg is er ook. Er wordt gewerkt met strakke afspraken om veilig te communiceren met elkaar:

  • Het belang van het kind staat voorop.
  • Ouders formuleren vooraf maximaal 5 respectvolle en open vragen die ze aan de ander hebben en mailen deze minimaal 5 dagen voor het overleg aan elkaar.
  • Ze vermijden het verwijt en praten vanuit ‘ik’.
  • Ze luisteren naar elkaar en zijn eerlijk.
  • Ze onderzoeken wat ze zelf steeds anders kunnen doen om rekening te houden met alle gezinsleden,
  • Als een ouder agressieve taal uitspreekt, wordt het overleg stil gelegd en gaat weer verder als diegene rustig is geworden.
  • De afspraken die worden gemaakt verzwakken niemand van het gezin.
  • De gesprekken worden lang vooraf ingepland en ouders maken tijd voor deze afspraken. De afspraken kunnen niet verzet worden, alleen in een situatie van nood.

We werken met een jaarplanning van de omgang en met het bestaande ouderschapsplan of convenant. Indien een dergelijk document niet aanwezig is, zal dit gemaakt worden.

Een van de begeleiders heeft ook contact met het kind, om de kindbehoefte in te brengen in het overleg en te onderzoeken hoe het met het kind gaat. Indien er een kindbegeleider is voor het kind, zal daar ook contact mee zijn of geeft deze informatie door.

De begeleider zal meerder keren per haar het kind bezoeken bij beide ouders.

De ouders worden getraind om door te groeien naar een lichtere vorm van begeleiding, waarin ze door één professional begeleidt worden of liefst zelfredzaam zijn.