Opnieuw Vertrouwen in parallel ouderschap

Opnieuw Verbinden in parallel ouderschap is een overlegvorm voor de ouders in een complexe scheiding in combinatie met wat het kind van beide ouders nodig heeft. 

Parallel ouderschap is een vorm van ouderschap waarbij er zo min mogelijk contact is, omdat dat veel spanningen oproept bij de ouders en dus ook bij kinderen. De afstemming over de oudertaken vindt dan plaats via digitale berichten (app of mail). Echter dit vergroot meestal het conflict tussen de ouders, dan deze gelijk blijven of verminderen. Dan opnieuw verbinden in parallel ouderschap een oplossing. 

Wat houdt deze vorm van overleg in?

Het overleg tussen de ouders is volgens een vast patroon om te zorgen dat ouders in contact zijn en de conflicten voorkomen of verminderen. Als ouders in een complexe scheiding geen contact met elkaar hebben, belast dat het kind. Het vier-jaarlijkse overleg vermindert het conflict en wordt aangestuurd op basis van de kindbehoeften.

Opnieuw Verbinden in parallel ouderschap gaat ervan uit dat er wantrouwen is en er nauwelijks een mogelijkheid is dat er vertrouwen kan groeien.

De algemene doelen zijn gericht op de kindbehoefte centraal te zetten, het kind in een vrijere loyaliteit te laten komen, oudertaken goed genoeg uitgevoerd worden en er wordt rekening houden met alle gezinsleden. Daarnaast kunnen er nog specifieke doelen zijn voor het gezin of een ouder.

Hoe werkt het?

De ouders hebben vier keer per jaar overleg.Dit overleg is in een bijeenkomst en niet online omdat er te veel spanningen zijn om het online te doen. De emotionele veiligheid van beide ouders wordt bewaakt. Deze overleggen vinden plaats onder strakke afspraken.

 • ouders formuleren vooraf de vraag die ze aan de ander hebben
 • Ze vermijden het verwijt en praten vanuit ‘ik’,
 • Ze luisteren naar elkaar en zijn eerlijk
 • Ze onderzoeken wat ze zelf steeds anders kunnen doen om rekening te houden met alle gezinsleden
 • Als een ouder agressieve taal uitspreekt, wordt het overleg stil gelegd en gaat weer verder als diegene rustig is geworden.
 • de afspraken die worden gemaakt verzwakken niemand van het gezin.
 • De gesprekken worden lang vooraf ingepland en ouders maken tijd voor deze afspraken.De afspraken kunnen niet verzet worden.
 • Het belang van het kind staat voorop. We werken aan de hand van de kindbehoeften en intenties in het boek Opnieuw Verbinden.

In de tijd ertussen worden de ouders door een eigen begeleider ondersteund in strijdloze communicatie waarmee ze voorkomen om spanningen en strijd bij elkaar op te roepen..

We werken met een jaarplanning van de omgang en met het bestaande ouderschapsplan of convenant. Indien een dergelijk document niet aanwezig is, zal dit gemaakt worden. Er dienen duidelijke afspraken te zijn rondom de oudertaken.

De kinderen worden beschermd van de last van een complexe scheiding. Een van de begeleiders zal hen twee keer per jaar bezoeken of meer als dat nodig is. Indien er een begeleider van het kind is, zal daar contact mee opgenomen worden.

Ouders kunnen doorgroeien naar een lichtere vorm van begeleiding als er meer vertrouwen is.

De data van de overleggen zijn in de ochtend op dinsdag of woensdag in de maand maart, juni, september en november. Ouders dienen deze gesprekken voorrang te geven op andere activiteiten.

In een dergelijk traject worden 170-200 professionele uren ingezet obv

 • Vier-jaarlijks overleg begeleid door drie professionals;
 • Tussendoor begeleiding in veilige communicatie via alle kanalen door twee professionals;
 • Eventueel individuele consulten;
 • Minstens vier keer per jaar bezoek aan de kinderen bij elke ouder twee bezoeken;