Klachtenprocedure als gezinstherapeut/trainer en Lid van de NVPA

Ik ben lid van de beroepsvereniging NVPA. Als wij een getekende behandelovereenkomst hebben vanuit Gezinstherapie of als trainer van nascholing, dan is het SCAG het loket om een klacht in te dienen. Door mijn lidmaatschap van het NVPA houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling. Voor de procedure bij een klacht kun je informatie vinden op de website van het NVPA (www.nvpa.org) onder het kopje ‘Voor cliënten’. Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).

Ook voor bemiddeling vanuit Geynwijs of Samen Veilig is NVPA/SCAG het loket om een klacht in te dienen.

Klachtenprocedure als Kindbehartiger

Indien wij een getekende overeenkomst hebben vanuit de rol als Kindbehartiger, kun je een klacht indienen bij Kindbehartiger.nl
1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop een Kindbehartiger zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of haar heeft gedragen een klacht in te dienen. Niet kan worden geklaagd indien een Kindbehartiger niet in officiële opdracht en vanuit de rol van de Kindbehartiger bij de aangelegenheid betrokken is.
Wanneer de klacht richting een professional is gericht vanuit een andere rol en elders reeds een klacht is ingediend, wordt bekeken of de klacht al dan niet in behandeling kan worden genomen.

Voor meer informatie over de klachtenprocedure, kijk op Link naar Klachtenprocedure

[KIND EN IK]

Bezoekadres:
Utrecht, Hooghiemstraplein 78
Ambulant bezoek mogelijk.

KvK 30199322
NL001856122B24
RBCZ 214149R
Beroepsvereniging NVPA lidnr:101686
AGB zorgverlener 94-011511
AGB praktijkcode Kind en ik 94-059231
SCAG 15958
SKJ 100019424