Klachtenprocedure als gezinstherapeut/trainer en Lid van de NVPA en SCAG

Ik ben lid van de beroepsvereniging NVPA. Als wij een getekende behandelovereenkomst hebben vanuit Gezinstherapie- of bemiddeling of als trainer van nascholing, dan is het SCAG het loket om een klacht in te dienen. Door mijn lidmaatschap van het NVPA houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling. Voor de procedure bij een klacht kun je informatie vinden op de website van het SCAG. Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).

De client kan ook een klacht indienen bij SKJ en bij Jeugdstem. Dit zijn organisaties die vanuit de overheid zijn georganiseerd.

[Kind en ik] Opleidingen

Bezoekadres:
Utrecht, Hooghiemstraplein 78
KvK 30199322
NL001856122B24

Lid van
RBCZ
NVPA
AGB
SCAG
SKJ
CRBKO