Klachtenprocedure als gezinstherapeut/trainer en Lid van de NVPA en SCAG

Ik ben lid van de beroepsvereniging NVPA. Als wij een getekende behandelovereenkomst hebben vanuit Gezinstherapie- of bemiddeling of als trainer van nascholing, dan is het SCAG het loket om een klacht in te dienen. Door mijn lidmaatschap van het NVPA houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling. Voor de procedure bij een klacht kun je informatie vinden op de website van het SCAG. Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).

Klachtenprocedure als Kindbehartiger

Indien wij een getekende overeenkomst hebben vanuit de rol als Kindbehartiger, kun je een klacht indienen bij Kindbehartiger.nl
1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop een Kindbehartiger zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of haar heeft gedragen een klacht in te dienen. Niet kan worden geklaagd indien een Kindbehartiger niet in officiële opdracht en vanuit de rol van de Kindbehartiger bij de aangelegenheid betrokken is.
Wanneer de klacht richting een professional is gericht vanuit een andere rol en elders reeds een klacht is ingediend, wordt bekeken of de klacht al dan niet in behandeling kan worden genomen.

Voor meer informatie over de klachtenprocedure, kijk op Link naar Klachtenprocedure

[Kind en ik] Opleidingen

Bezoekadres:
Utrecht, Hooghiemstraplein 78
KvK 30199322
NL001856122B24

Lid van
RBCZ
NVPA
AGB
SCAG
SKJ
CRBKO