Samengesteld gezin

Veel dynamieken in het samengestelde gezin

Een samengesteld gezin vraagt om nauwkeurig handelen omdat er veel gevoelslagen spelen die gevoelig kunnen zijn voor een kind. Ook hierin spelen de houding van de gescheiden ouders ten opzichte van elkaar en meerdere lagen van de loyaliteit van een kind naar de ouder en naar de stiefouder. Er zijn kansen dat het geheel een verbonden gevoel geeft en dat kinderen kunnen aannemen van veel volwassenen. Er zijn ook valkuilen die heel belastend kunnen zijn voor een kind in een samengesteld gezin.
Een ouder heeft nieuwe hoop dat de nieuwe relatie gaat slagen nadat de vorige relatie het niet gehaald heeft. Wanneer daar kinderen meekomen of nieuwe kinderen geboren worden, zijn de gezinsdynamieken en hechtingspatronen voelbaar. Om toe te werken naar een verbonden geheel hebben de ouders en stiefouders de taak om nauwkeurig en in het belang van alle leden te handelen.

Jouw vraag

Indien je een zorg hebt over een kind in een samengesteld gezin kan ik met jullie meekijken om te onderzoeken waar de oorsprong ligt van de zorg en welke oplossing bij jullie past.