Werken met wat niet benoemd wordt

Soms zijn er momenten in je begeleidingssessie dat je voelt dat er iets niet benoemd wordt.  Je zoekt een weg om het zichtbaar te maken.

Als het zichtbaar wordt, zegt de lichamelijke reactie van de cliënt meer dan de verbale reactie.

Hetgeen zichtbaar is geworden, werd niet gezegd omdat het te veel pijn deed, het was nog onbewust of beiden.

De zichtbaarheid ervan geeft inzicht, opluchting, ontlading, ruimte in het gevoel en keuzevrijheid.

Het zijn die kleine momenten dat je voelt dat er iets wezenlijks onbenoemd is.

Ik werk veel met een één-op-één opstelling met druppelvormige matjes op de grond. Deze methode werkt goed om het onbenoemde bij
kinderen, jongeren en ouders zichtbaar te maken.

Vaak heeft het onbenoemde te maken met systeemdynamieken: iemand neemt de plek van een ander in; verwarring tussen ouderplek en kindplek; reacties die een gevoel van uitsluiten geven. Het zijn gewaarwordingen waar je vaak geen woorden voor hebt maar wel een vervelend gevoel geven.

Werken met elementen in de ruimte licht een knellend gevoel dat er al lang was. Het krijgt nu woorden. Het gevoel wordt bewust. Er komt keuzeruimte.

Kinderen kunnen vaak makkelijk aan de slag met matjes op de vloer. Het gaat vanzelf. Voor hen is het een opluchting dat er nu woorden zijn voor het gevoel dat er al langer was. Daarnaast wordt het gezien door een volwassene die er met de opvoeders over praat.

Ouders gaan verbanden zien tussen hun eigen kindertijd en hun ouderrol nu. Jij als begeleider kunt ze meenemen naar hun gevoel over situaties in hun gezin nu, laten zien welke belemmerende patronen geleid hebben tot de situatie.

Wil je hier meer over leren?

Je kunt onderzoeken of één van de onderstaande bijscholingscursussen bij je past. Er zijn nog een paar plekken beschikbaar.

Gedragsproblemen kind oplossen met systemisch werk

Begeleiden van kind en opvoeders in een conflictered (gescheiden) gezin