Van vechtscheiding naar contact in het ouderschap

Strijdende ouders en opvallend gedrag kinderen

Strijdende ouders en opvallend gedrag bij de kinderen; het komt vaak voor. Kinderen en jongeren reageren onbewust op conflicten tussen de ouders op verschillende manieren: driftbuien, controlegedrag, terugetrokken gedrag, een negatief zelfbeeld of neiging tot verslaving aan gaming of eten.

Het eerste wat zichtbaar is, is het opvallende gedrag van het kind. Daar kan pas een gezonde beweging in komen als de strijd tussen de ouders geluwd is.

Hoe werk je met ouders om de strijd te luwen en constructief contact over het ouderschap op gang te brengen?

Onverwerkte gevoelens

De strijd wordt mede gevoed door onverwerkte angst, boosheid, verdriet van de ouder zelf in relatie tot de ex-partner; in relatie tot de eigen kindertijd; en de strijd wordt soms ook onbewust beïnvloed door onverwerkte gevoelens van ouders en grootouders.

Achterwaarts begrijpen

De strijd moet achterwaarts begrepen worden om samen het ouderschap aan te gaan. In dit proces zit een ordening van stappen. Als begeleider werk je samen en apart met de ouders. Jullie zoeken naar antwoorden op vragen als: Wat maakte dat de verbinding in de relatie smaller werd? Wat is de oorsprong van de emotionele pijn? Welke invloed heeft de eigen jeugd op je overtuigingen en conflictpatronen? Wat is de onbewuste beïnvloeding door onverwerkte gevoelens van ouders en grootouders? Waarom ging het mis in het dragen van de ouderlijke zorgtaken? Wat is je aandeel?

Kwetsbaarheid

Deze vragen kunnen opgelicht worden als er een evenwichtig proces is, meerpartijdigheid en ruimte voor kwetsbaarheid.

Delen

Een precaire stap is dat de ex-en deze inzichten met elkaar delen. Soms moet je drie stappen terug om een halve stap voorwaarts te gaan. Dan pas kan er vertrouwen groeien en is er weer een basis voor constructief contact in het ouderschap.

Eén ouder

Als er maar één ouder is die met jou wil werken, kan er nog steeds een gezonde beweging komen voor de ouder en het kind.

Leren
Wil je hier meer over leren?
In april start de vijfdaagse nascholing Conflicten oplossen in het (gescheiden) gezin.
Link naar meer informatie.