Kind weer bij zichzelf door Systemisch te werken met innerlijk beeld

Gedragsproblemen van een kind worden verzacht door te kijken naar hoe het kind innerlijke het gezinssysteem ervaart. De kindertherapeut vanuit dat innerlijk beeld interventies doen, die het kind weer bij zichzelf en zijn of haar speelsheid brengt.

Een kind is erg gevoelig voor wat er in het gezin speelt. De symbiose van het kind met de moeder dient de overlevingskansen van het kind. Het kind is afhankelijk van het gezinssysteem voor de eigen overleving. Hierin ontstaat sterke binding tussen ouder en kind. Het kind richt zich helemaal op de ouders om de eerste stappen in zijn stroom van verlangen om groot te worden en de wereld te ontdekken, te volgen.

Het jonge kind schikt zich in alles wat de ouders als goed ervaren en wat ouders afwijzen. Bij goedkeuring ziet het kind zich als goed en bij afkeuring ziet het kind zichzelf als schuldig. De ouders zijn zo’n grote houvast voor het kind, dat het kind zichzelf voegt in het gevoel van schuld en onschuld die de ouders uitdragen.

Het jonge kind is onbewust. En zolang het onbewust is, volgt het kind de ouders in nadoen, in wat ze goed- en afkeuren en wat de ouders energetisch uitstralen.

Het kind dat onrustig is, zich terugtrekt of het kind dat veel driftbuien heeft, is het contact met de eigen stroom voor een deel of helemaal kwijt omdat het zich schikt in wat de omgeving van het kind vraagt. Het kind richt zich vooral op het gezinssysteem.

In gedragsproblemen van kinderen zoals onrust, concentratieproblemen, driftbuien, onverwerkte rouw, terugtrekken zitten vaak elementen van;
– het kind resoneert op iets van een ander in het gezinssysteem,
– de frustratie, boosheid, gevoel van schuld of ingehoudenheid verinnerlijkt het kind bij zichzelf,
– het kind neemt een plek in het gezin in waar het de ouders gelukkig maakt. Soms gaat dit ten koste de eigen speelsheid en kind zijn,
– door deze dynamieken verliest het kind contact met de eigen stroom van nieuwsgierigheid, leergierigheid en eigenheid.

Het innerlijk beeld van hoe het kind zichzelf ervaart in het gezin is een toegangspoort om te zien wat het kind ervaart en wat het nodig heeft om zijn eigen stroom weer te voelen.

Voor begeleiders die kinderen ondersteunen hun gedragsprobleem te verzachten, is het van toegevoegde waarde om te werken met het innerlijk beeld van het kind hoe het zichzelf in het systeem ervaart. Om te onderzoeken welke dynamieken het kind weg houden van de eigen stroom, kan je werken met het gedachtengoed en interventies van Systemisch Werk in de begeleiding in de 1-op-1 situatie.

Interventies vanuit dat innerlijk beeld brengen het kind weer zijn de eigen stroom van fantasie, speelsheid en leergierigheid.

Kind en ik biedt een 3-daagse bijscholingscursus waarin je leert hoe je via het innerlijk beeld van het kind, het kind weer terugbrengt bij het eigen stroom van nieuwsgierigheid en spelen. Tevens leer je hoe je de ouders kunt betrekken via het innerlijk beeld dat het kind heeft laten zien.
Deze cursus wordt in het voorjaar en najaar aangeboden. In het voorjaar op de vrijdagen 17 mei, 7 en 28 juni. In het najaar op maandag 5 november en de dinsdagen 25 en 9 december. Je ontvangt een certificaat van de cursus met 32 studie-uren volgens de Stichting Keurmerk, Bijscholing voor de Psycho-sociale en Geestelijke Gezondheidszorg (SKB).

Lees meer over deze cursus