Stress-scheiding beinvloedt het leerklimaat in jouw klas

Een kind heeft zich te schikken in de keuze van de ouders, maar de scheiding raakt het kind diep van binnen.

Een kind is heel kwetsbaar in een situatie dat de ouders steeds spanning en stress hebben voor en/of na de scheiding. Het kind ontleent veel houvast aan het gezin en als dat splitst, gebeurt er ook iets van binnen in het kind, op het niveau van het hart.

Een scheiding kan een kind van binnen in de war brengen, waardoor er problemen in het gedrag ontstaan. Mogelijke uitingen zijn:

  • Het kind voelt zich schuldig, het verinnerlijkt de spanning door te denken dat het door het kind komt dat de ouders spanning hebben.
  • Het kind leidt de aandacht af door lichamelijke klachten zonder duidelijke oorzaak.
  • Het kind uit de spanning door driftbuien over iets anders.
  • Het kind stort zich in iets anders (gaming, eten, of niet eten)  of een kind trekt zich van binnen terug.

Als de ouders met een open hart naar elkaar en naar het kind kunnen blijven kijken, heeft het kind alleen te maken met de eigen emoties. Dat is voor een kind al een klus.

Als de ouders het niet lukt om respectvol met elkaar om te gaan, worden de kinderen ook belast met emoties van de ouders. Ook al doen de ouders nog hun best dit te voorkomen. Kinderen resoneren hier onbewust op.

Een warm ouderschap na de scheiding is een enorme klus voor ouders. Er is iets belangrijks tussen de ouders niet opgelost waardoor men uit elkaar gaat. Dat wil niet zeggen dat het na de scheiding wel opgelost is. De scheiding is dan wel juridisch en financieel op orde, de emoties van verdriet, boosheid, een gevoel van te kort blijven nog heel lang in het hart.

Het kind voelt dat de ouder nog belastende gevoelens met zich meedraagt. Het hart van de ouder is minder toegankelijk voor het kind. Daar heeft het kind last van. Daar resoneert het onbewust op.

Het kind laat dan gedrag zien dat de eigen ontwikkeling mogelijk in de weg staat en zet onbewust niet meer het potentieel in dat het in zich heeft.

Als leerkracht voel je je soms machteloos in wat je voor je leerling kan doen dat kind is van gescheiden ouders. Daarnaast kan je te maken hebben met ouders die hun problemen via jou uitspelen. Hoe kan je voorkomen dat de belastende gevoelens van het kind uitwerken op het leervermogen van het kind en jouw groep? Hoe kan je in het contact met de ouders hun stress weghouden van de focus die voor het kind nodig is? Het gedachtengoed van Systemisch Werk draagt daarin veel bij.

Wil je hier meer over leren? ‘Kind en ik’ biedt een drie-daagse cursus voor leerkrachten ‘Meer grip voor de leerkracht’. Hierin leer je hoe je het leerklimaat voor de leerlingen kunt optimaliseren vanuit het gedachtegoed van systemisch werk. Je leert interventies te doen die bijdragen aan een goede groepssfeer en waarin de leerlingen beter leren.