Algemene voorwaarde [Kind en ik] Opleidingen

Overeenkomst

Van een overeenkomst is sprake wanneer:

  • U zich aanmeldt voor een online of offline training, cursus, programma, seminar of iets dergelijks via de website, via e-mail, telefonisch of schriftelijk.
  • Een schriftelijk, mondeling of telefonisch gedaan aanbod wordt aanvaard.
  • U een (digitaal) product aanschaft via de website.

 

Annulering bedrijven/ondernemers

Na de dag van aanmelden gelden 14 dagen als bedenktijd. Binnen de 14 dagen na de aanmeldingsdag is er de mogelijkheid om kosteloos te annuleren.

Er worden wel annuleringskosten in rekening gebracht bij annulering:

10% van de cursuskosten na 14 dagen na de aanmeldingsdag en tot 30 dagen voor aanvang van de cursus,

50% van de cursuskosten 30 – 14 dagen voor aanvang van de cursus.

90% vanaf 14 dagen voor aanvang van de scholingsdeelname-kosten.

De annulering, of verplaatsing van deelname, dient schriftelijk of per email (kita.bronda@kindenik.nl) te gebeuren, waarbij de datum van ontvangst door [Kind en ik] Opleidingen de annuleringsdatum is.

Bij annulering van de deelname door de deelnemer of annulering van de cursus door [Kind en ik] Opleidingen, worden de cursuskosten min de annuleringskosten binnen 14 dagen teruggestort en wordt een creditfactuur per mail verstuurd.

Annulering particulier

Producten of diensten die u via de website aanschaft, kunnen zonder opgave van reden worden binnen 14 dagen worden geannuleerd (herroepingsrecht), door middel van het sturen van een e-mail aan kita.bronda@kindenik.nl.

Consulten kunnen tot 36 uur voor de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Bij een annulering van een consult binnen 36 uur voor de afspraak breng ik €25,- in rekening.

Bij het aanschaffen van een product of dienst waarbij de levering als tijdens de bedenktijd van 14 dagen plaats vindt, ziet u vanaf het moment dat de cursus start af van het herroepingsrecht. Een online programma is gestart op het moment de eerste les of module online staat en u de inloggegevens hiervoor heeft ontvangen.

Betaling

Betaling ontvang ik graag binnen 14 dagen na factuurdatum. Als betaling uitblijft dan kan ik beroep doen op een incassobureau. U dient alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die ik in redelijkerwijs moet maken als betaling uitblijft.

Vervanging

Als ik door ziekte of overmacht geen training kan geven, staat het mij vrij een vervanger in te schakelen of de training in overleg te verplaatsen naar een andere datum.

Verplaatsing training datum

In geval van onvoldoende deelnemers kan ik een trainingsdatum verplaatsen.

Aansprakelijkheid

Bent u ontevreden over een door mij geleverde dienst, dan doe ik mijn uiterste best om daar samen met u uit te komen. Mijn aansprakelijkheid gaat niet verder dan het overeengekomen factuurbedrag voor de dienst. Mijn aansprakelijkheid voor zaakschade gaat niet verder dan het bedrag dat mijn verzekering in een voorkomend geval daadwerkelijk uitkeert. Als de verzekering niet uitkeert, is mijn aansprakelijkheid beperkt tot een overeengekomen factuurbedrag voor de betreffende dienst.

Intellectueel eigendom

Het trainingsmateriaal wat gebruikt wordt in (online) trainingen of nascholingen, in werkboeken, readers, boeken en dergelijke heb ik zelf ontwikkeld en mag niet worden verspreid of verveelvoudigd zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming. Teksten in nieuwsbrieven, e-books, en op de website mogen niet worden verspreid of verveelvoudigd zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming.

Bescherming privacy

Alle informatie die door of over deelnemers of clienten verstrekt wordt vooraf of tijdens de cursus/consulten en waarvan verwacht kan worden dat deze informatie vertrouwelijk van aard kan is, wordt door alle medewerkers van [Kind en ik] Opleidingen vertrouwelijk mee omgegaan.

Inlogggegevens die toegang bieden tot online producten en diensten zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik en mogen niet aan anderen worden verstrekt.

Kita Bronda

[Kind en ik] Opleidingen