Verhoog het leervermogen van de leerling met gescheiden ouders

Meer leervermogen voor de leerling met gescheiden ouders

Soms is er veel onrust in de klas. Je ziet dat sommige kinderen er last van hebben en zich minder goed kunnen concentreren. Als leerkracht vind je het moeilijk te duiden waar het vandaan komt en wat je er aan kunt doen. Als er veel onrust is in een klas, heeft dat effect op hoe een leerling zich kan concentreren op het aangeboden programma. Het leervermogen van een kind wordt niet optimaal ingezet. De prestaties van de leerling zijn lager dan ze zouden kunnen zijn.

Om goed te leren, moet een leerling ‘goed in zijn vel zitten.’ Dat klinkt heel eenvoudig , maar welke factoren hebben daar invloed op? En wat kun je als leerkracht doen om een leerling ‘goed in zijn vel te laten zitten?’

Een leerling wordt beïnvloed op verschillende manieren. Vier belangrijke factoren zijn: het wordt beïnvloed door of het zich veilig en fijn voelt bij de medeklasgenoten; het wordt beïnvloed door hoe de leerkracht het kind ziet; het wordt beïnvloed door het gevoel dat het van thuis meeneemt naar school; als laatste wordt het beïnvloed door hoe de leerkracht omgaat met bijvoorbeeld de sfeer in het leerkrachtenteam, de leidinggevende of de werkdruk.

Hoe kun je er als leerkracht voor zorgen dat je invloed uitoefent waar je dat kunt om te zorgen dat het leervermogen van je leerlingen optimaal is? [De ander en ik] Opleidingen biedt een training aan waarmee je inzicht krijgt in de manier waarop een leerling op school en thuis beïnvloed wordt. Ook leer je interventies die een kind ondersteunen meer rust te ervaren in de klas. Hiermee verhoog je het leervermogen van de leerlingen.

De training’Vverhoog het leervermogen van de leerling’ is gebaseerd op het gedachtegoed van systemisch werk van onder andere Bert Hellinger, Stephan Hausner en Franz Ruppert.

Driedaagse cursus Training Verhoog het leervermogen van de leerling.
Het levert meer concentratie en betere prestaties op voor de hele klas.
‘Kind en ik’ biedt een driedaagse training waarbij je als leerkracht leert hoe je:
– hoe een leerling op school en thuis beïnvloed wordt;
hoe de sfeer in de klas beïnvloed wordt door het gezin van de leerling;
Wat je als leerkracht kunt doen als een leerling onrust vanuit huis meebrengt in de klas;
Hoe je sociaal-emotionele veiligheid in de klas vergroot;
– Hoe je leerlingen deelverantwoordelijk maakt voor de sfeer in de groep;
– Hoe je je gezag als leerkracht als respectvol sturend mechanisme behoudt of versterkt;
– Hoe je het leerpotentieel van kinderen verhoogt waardoor de prestaties van de school goed zijn.

Wat is systemisch werk?
Wij als mensen zijn een onderdeel van verschillende menselijke systemen: gezin, familie, school, werk. Het systeem hebben we nodig om te overleven. We worden geboren in een gezin. We overleven door de zorg uit ons systeem van herkomst. We zijn ook onderdeel van een groter systeem; het systeem van herkomst van beide ouders. De mensen in een systeem beïnvloeden elkaar. Gaat het niet goed met één van de leden, dan heeft dat invloed op een ander lid van dat systeem.

De school en de klas zijn ook een systeem. Gaat het niet goed met een leerling, dan heeft dat invloed op de rest van de klas. In een groep, een systeem, spelen menselijke dynamieken die er voor zorgen dat er rust is of juist onrust. Deze dynamieken gaan bijvoorbeeld over wie hoort wel en niet bij welk subgroepje? Wat doet een kind met de gevoelens die het van huis meeneemt in de klas? Welke plek neemt het kind in in de onuitgesproken ordening tussen de leerlingen?

Kinderen zijn klein en voelen zich soms onmachtig ten opzichte van volwassenen. Zij hebben volwassenen nodig als houvast voor henzelf. Zij zijn gevoeliger voor wat er in de groep speelt dan hoe volwassenen daarmee omgaan.

Wat kun je doen als leerkracht om gebruik te maken van deze dynamieken op een zodanige manier dat het je ondersteunt in het leerproces? Dat er meer rust is in de klas en dat de leerlingen beter de aangeboden stof tot zich kunnen nemen?

Systemisch werk wordt ook toegepast in de methode van ‘Familieopstellingen’. Met een familie-opstelling kun je onderzoeken welke onbewuste belemmeringen je tegenhouden om een verlangen in te vullen. Dit kan gaan over privévragen of over werk-gerelateerde vragen. De methode die je leert om rust in de klas te krijgen gaat uit van hetzelfde gedachtengoed, maar is een andere methode.

Hoe kun je systemisch werk toepassen in de klas?
De interventies die we toepassen in de klas zijn gericht op:
– Hoe kun je de leerlingen tot rust brengen in de klas?
– Hoe kun je de leerling op een emotioneel veilige manier laten vertellen over wat dwars zit, zowel over – – wat er in de klas gebeurt als thuis?
– Hoe kun je de leerling zijn plek in de groep laten vinden waar het zich prettig voelt?
– Hoe kun je een positief groepsgevoel creëren?
– Hoe kun je als leerkracht meer sturing en leiding geven op zo’n manier dat de kinderen
je leiding aannemen?

Deze elementen dragen bij aan de rust van een leerling in de klas en de leerlingen als groep. Dit draagt weer bij aan het leervermogen van elke individuele leerling.

De driedaagse training omvat:
– persoonlijke telefonische intake met een van de trainers (vaststellen van doelen);
– drie lesdagen op woensdagmiddagen (dag 1 en 2 van 14-20 uur, 3e dag van 14-18 uur);
– verwerkingsopdrachten;
– persoonlijk telefonisch gesprek om verwerkingsopdrachten te bespreken en de cursus te evalueren;
– Forum op internet (besloten) om ervaringen met elkaar te delen en elkaar vragen te stellen.

Omdat kinderen in de leeftijd van de basisschool op een andere manier beïnvloed worden dan kinderen in het voortgezet onderwijs, is deze training ontwikkeld voor leerkrachten en intern begeleiders in het basisonderwijs.

Trainers
De trainer zijn Kita Bronda en Inge van de Vorst

De cursus kan op aanvraag intern een school gegeven worden.
De data voor cursus met open inschrijving worden binnenkort bekend gemaakt.