samen spellethes doen zelfbeeld conflicten oplossen

Samen spelletjes doen met je kind draagt bij aan twee vaardigheden

Samen spelletjes doen met je kind draagt bij aan twee waardevolle vaardigheden: het ontwikkelen van een gezond zelfbeeld en leren conflicten op te lossen.

Hoe zit dat?

Een jong kind dat een spel verliest, kan zich slecht voelen en negatieve gedachten krijgen: ’Ik ben niet goed genoeg, de ander is beter.’

Een kind dat wint denkt: ‘Ik ben heel goed en beter dan de ander.’

Beide gedachten vragen om nuancering.

Winnen van je eigen prestaties

Als ouders het kind helpen de winst of het verlies te framen als: ‘Ik heb van mijzelf gewonnen’, is dat de beste manier om een win-of verlieservaring te verwerken, zodat het bijdraagt aan een gezond zelfbeeld. (bron)

Verlies verwerken met een warme geruststelling

Bordspellen, puzzels, kaarten zijn spelletjes om samen iets gezelligs te doen: er is plezierig contact tussen de medespelers.

De spelletjes dagen het denkvermogen van de spelers op verschillende manieren uit. De ene speler is goed in het ene spel, de andere speler is beter in het andere. De ene keer verlies je, de andere keer win je: verlies- en winstervaringen dragen bij om een goede verliezer te worden.

Een verlieservaring kan een kind beter verwerking in dit plezierige contact, als een ouder troost of geruststelt. Via warm oogcontact en lichaamstaal van de ouder ervaart het kind: ‘Ik ben oké, ook al verlies ik.’  

Troost en geruststelling missen bij gaming via het scherm, waar het oogcontact met een medespeler veel minder of niet voelbaar is.

De fase dat het kind het meest gevoelig is voor de innerlijke overtuiging ‘Ik ben niet oké, want ik heb verloren’ is ongeveer tussen drie en zes jaar. Daarna kunnen nieuwe ervaringen deze overtuiging corrigeren.

Een kind heeft deze geruststelling van de ouders het meeste nodig.

Digitale communicatie lost geen conflicten op

We hebben nog nooit zoveel digitaal contact gehad als nu. Het is makkelijk en efficient. De lockdown leert ons dat we het echte contact missen. Het echt contact geeft een gevoel van vervulling.

Als iemand een andere mening heeft, is het eenvoudig ongeremd je mening te uiten via een digitaal bericht. Je kijkt de ander toch niet echt aan. Je voelt niet wat het met de ander doet.

Je kunt geen conflicten oplossen via digitale communicatie. Het herstellen van conflicten kan eigenlijk alleen via echt contact.

Wat kunnen spelletjes bijdragen aan het oplossen van conflicten?

In spelletjes geef en neem je om de plezierige sfeer te behouden.
Een conflict tussen twee mensen lost op als beiden kunnen uitspreken wat ze vinden en voelen.
Ze luisteren naar elkaar en erkennen elkaars gevoel in het conflict.
Ze geven en nemen in aandacht.
Ze voelen zich oké met iets te verliezen en iets te winnen, door de ervaringen van spelletjes spelen.
Het behouden van contact is belangrijker dan het winnen van het conflict.

We hebben de win- en verlieservaringen in plezierig contact nodig. Nu meer dan ooit.