Traject gescheiden ouder

Individueel traject voor de gescheiden ouder

Na de scheiding is samenwerking erg belangrijk. Om tot een goede samenwerking te komen kan het helpen als je zelf kijkt naar aspecten na de scheiding die je lastig vindt, waar je denk dat je kind mogelijk last van heeft hoe je zelf kunt bijdragen dat je kind meer houvast ervaart, vrijer wordt in de loyaliteit en waar je zelf meer in balans kunt komen.

[Kind en ik] heeft hiertoe de mogelijkheid om helemaal zelf je stappen, je tempo en vragen te bepalen. Neem hiervoor contact op met Kita Bronda

Daarnaast biedt [Kind en ik] een programma aan met een structuur, een overzicht wat je kunt doen om je kind en jezelf meer in balans te brengen.

Rechts vind je meer informatie over het programma.

Loyaal ouderschap

Meer in balans na je scheiding en een vrijere loyaliteit voor je kind

Scheiden stond niet op je netvlies toen je samen een kind kreeg, en toch is dat een onderdeel van je leven geworden.

Traject individueel  en samen

Het liefste wil je dat je kind geen last heeft van de scheiding. Wat kun je als gescheiden ouder zelf doen zodat jezelf meer in balans komt en er een vrijere loyaliteit is voor je kind?

Het programma bestaat onder andere uit 8 coaching-gesprekken met Kita Bronda zowel online (4) als in een ontmoeting (4). Op basis van je vragen en thema's die spelen rondom scheiding, onderzoeken we wat jij nodig hebt om meer in balans te komen en wat je kind van je nodig heeft om vrijere loyaliteit en meer houvast te ervaren.