Opnieuw verbinden

Voor de gescheiden ouder

Individueel en mogelijk ook samen

Nadat je uit elkaar bent gegaan, wil je dat je kind er geen last van heeft en de samenwerking goed genoeg gaat. Dit vraagt om verwerken, herstellen en opnieuw verbinden als ouderschapspartners. Er is een weg, maar deze is niet altijd makkelijk om samen te gaan. We kijken samen naar aspecten die je lastig vindt, waar je denk dat je kind mogelijk last van heeft hoe je zelf kunt bijdragen dat je kind meer houvast ervaart, vrijer wordt in de loyaliteit en waar je zelf meer in balans kunt komen.

[Kind en ik] heeft hiertoe een wegwijzer die je samen en individueel het eigen tempo kunnen aangaan.

Opnieuw verbinden

Voor meer balans, betere samenwerking en een vrijere loyaliteit voor je kind

Scheiden stond niet op je netvlies toen je samen een kind kreeg, en toch is dat een onderdeel van je leven geworden.

Traject individueel en samen

Het liefste wil je dat je kind geen last heeft van de scheiding. Wat kun je als gescheiden ouder zelf doen zodat jezelf meer in balans komt en er een vrijere loyaliteit is voor je kind?

Het programma bestaat onder andere uit 8 coaching-gesprekken met Kita Bronda zowel online (4) als in een ontmoeting (4). Op basis van je vragen en thema's die spelen rondom scheiding,