Meer mijzelf

'Mijn ouders zijn gescheiden en ik heb last van hun gedoe. Ik voel me er niet fijn bij. Hoe kan ik meer mijzelf zijn en hun duidelijk maken wat ik van hen nodig heb?'

De scheiding van ouders kan bewust of onbewust veel impact hebben op de mentale weerbaarheid van een jeugdige.

Voor deze groep is het moeilijk zich te uiten als ouders spanningen bij elkaar oproepen.

De emotieregulatie kan stagneren door onderdrukte gevoelens, er kan een negatief beeld van zichzelf ontstaan, het voelt zich niet geliefd omdat de ouders met andere dingen bezet zijn.

Het kind, de jongeren of adolescent wil een neutraal persoon bij wie het zich kan uiten en die helpt met hoe je er beter mee kan omgaan.

Hoe zit dit traject in elkaar?

Klachten van 'niet lekker in je vel zitten' kunnen zijn:

  • Problemen met concentreren,
  • Moeilijk uiten in wat je wel en niet wil;
  • Negatief zelfbeeld,
  • Onmacht voelen;
  • Niet naar school willen;
  • Jezelf pijn doen (automutilatie);
  • Suïcidale gedachten.

De jongeren krijgt meer inzicht in de eigen gevoelens en het gedrag. Er komt meer ruimte voor vertrouwen op jezelf.

Dit traject is er voor een jeugdige die zich beter wil, herstellen, voelen, meer weerbaar wil zijn in relatie tot het gezinssysteem om hem heen.

De behandeling bestaat uit bewustwording van beschermingsmechanismen, gezinsdynamieken, opties hoe te handelen en traumaverwerking.

Dit traject bestaat uit 8 consulten met de jeugdige en optioneel 2-6 consulten met de ouders/opvoeders.