Gezinsbemiddeling

Systemische gezinsbemiddeling

gericht op samenwerking en de kindbehoefte

Systemische gezinsbemiddeling is bemiddeling tussen gescheiden ouders waarbij, de afspraken tussen de ouders, de samenwerking en de kindbehoeften na de scheiding centraal staan.

Aan het begin van het traject bepalen we samen de doelen op basis van de problematiek: bestaande afspraken, in de samenwerking en waar het kind behoefte aan heeft.

De belangrijkste uitgangspunten die we hanteren zijn:

 • Het traject wordt ingericht op de specifieke problematiek voor het gezin die opgelost dient te worden, elk traject is maatwerk.
 • We maken afspraken die goed zijn voor alle gezinsleden, geen gezinslid mag zwakker worden door een afspraak.
 • We maken een Ouderschapsplan of passen de bestaande afspraken aan, aan de situatie nu of in de toekomst.
 • Afspraken maken over Kinder- of partner alimentatie valt buiten het traject. Ik raad ouders aan de berekeningen van LBIO te volgen.

De samenwerking tussen de ouders is in het algemeen gericht:

 • spanningen te verminderen;
 • afspraken maken of te verbeteren;
 • vertrouwen opbouwen;
 • de kindbehoefte beter zien.

In overleg met de ouders wordt bepaald of het kind ook betrokken wordt in het traject.

Het traject duurt ongeveer 6-7 maanden en bevat de volgende onderdelen:

 • Kennismakingsgesprek, individueel of gezamenlijk;
 • Gezamenlijke gesprekken;
 • Individuele gesprekken;
 • Eventueel kindgesprekken;
 • Afspraken over transparantie;
 • Evaluatie en verslaglegging.

Het traject kan verlengd worden. Hierin maken we nieuwe doelen.

Indien er een rechtszaak loopt over omgang, gezag of alimentatie is er een individueel kennismakingsgesprek en wordt gekeken of het traject start vanuit parallel ouderschap en daarna wordt ingericht op de samenwerkingsvorm die het beste past bij de ouders.

Contactherstel ouder en kind

De grootste veranderwens is contactherstel tussen ouder en kind. Een of twee ouders hebben een periode geen contact gehad met het kind. Situaties in het verleden hebben geleid tot gezinsdynamieken die geen verbinding gaven.

De opbouw naar contactherstel is geen makkelijke weg, anders was die wel genomen. Er is niet één oorzaak voor de afstand, maar er zijn vele kleinere situaties die bijgedragen hebben aan de huidige situatie.

Beide ouders hebben hier iets in te doen. Het gaat over loyaliteit, afwijzende houding tussen de ouders, onverwerkte gevoelens oplossen en herstel in de gezinsrelaties. Om het contact te herstellen tussen de ouder en het kind, is er ook verbetering in de houding van beide ouders naar elkaar toe nodig. Er is geen garantie tot dat het lukt. Het hangt ervan af in welke mate de beide ouders bereid zijn rekening te houden met de wensen van alle gezinsleden om zich veilig te voelen bij elkaar. Contactherstel tussen de ouders ondersteunt het contact tussen de ouder en het kind.

Het traject is gericht op onderzoeken wat er speelt en gespeeld heeft, meer verwerken van lastige gevoelens en herstellen van de relaties. Er kunnen andere oudertaken besproken worden, echter het contactherstel bepaalt de processtappen. Elk gezinsprobleem vraagt om maatwerk.

Het traject duurt ongeveer 9 maanden en bevat de volgende onderdelen:

 • Kennismakingsgesprek, individueel of gezamenlijk;
 • Gezamenlijke gesprekken;
 • Individuele gesprekken;
 • Begeleide gesprekken tussen ouder en kind;
 • Afspraken over transparantie;
 • Evaluatie en verslaglegging.

De voorwaarde voor dit traject is dat er geen rechtszaak loopt. Op het moment dat één van de ouders een rechtszaak begint, bemoeilijkt dat het contactherstel. Er wordt vervolgens bekeken en overlegt of voortgang van het traject zinvol is.

Parallel ouderschap

Parallel ouderschap is een vorm van ouderschap na de scheiding voor de fase wanneer er te veel spanningen zijn tussen de ouders die niet op korte termijn op te lossen zijn. Deze spanningen zijn belastend voor de kinderen.

De essentie is dat er zo veel mogelijk eenduidige en werkbare afspraken zijn tussen de ouders waardoor en weinig overleg nodig is, dat ze zich niet meer met elkaar bemoeien en volledig richten op hun relatie met hun kinderen. Het overleg dat er is, wordt begeleid door een professional.

Doelen zijn:

 • Heldere, eenduidige en werkbare afspraken maken;
 • Geen bemoeienis met elkaars opvoedingsstijl en gebeurtenissen;
 • Richten op relatie met kind en kindbehoeften van kind met gescheiden ouders;
 • Traject wordt begeleid door professional;
 • Toewerken naar zelfredzaamheid in de ouderschapstaken.

 Het traject duurt 6-9 maanden met de volgende onderdelen:

 • Kennismakingsgesprek individueel of gezamenlijk;
 • Gezamenlijke gesprekken;
 • Individuele gesprekken;
 • Afspraken over transparantie;
 • Evaluatie en verslaglegging.

[KIND EN IK]

Bezoekadres:
Utrecht, Hooghiemstraplein 78
Ambulant bezoek mogelijk.

KvK 30199322
RBCZ 214149R
Beroepsvereniging NVPA lidnr:101686
AGB zorgverlener 94-011511
AGB praktijkcode Kind en ik 94-059231
SCAG 15958
SKJ 100019424