Gezinsbemiddeling

Systemische gezinsbemiddeling

Systemische gezinsbemiddeling is bemiddeling tussen gescheiden ouders waarbij het welzijn van alle gezinsleden, dus zowel de kinderen als de ouders verbeterd wordt. Het hoogste doel is het kind in een vrijere loyaliteit te krijgen tussen de ouders, meer veiligheid voor alle leden, meer houvast voor het kind.

De belangrijkste uitgangspunten die we hanteren zijn:

 • Het kind wil dat het oorspronkelijke gezin altijd bij elkaar hoort, ook al wonen de ouders niet meer samen;
 • We maken afspraken die goed zijn voor alle gezinsleden, geen gezinslid mag zwakker worden door een afspraak, want dat is niet goed voor de kinderen.
 • Het kind wil een gevoel ervaren van dat het er mag zijn, dat het zich veilig voelt en dat het echt gezien wordt.

De gezinsbemiddeling wordt in twee fasen aangeboden. Systemische gezinsbemiddeling Fase 1 is gericht op het verbeteren van de samenwerking tussen de ouders. Naast gezamenlijke doelen van de ouders is dit traject ook gericht op spanningen te verminderen door van een afwijzende houding naar een insluitende houding te komen, afspraken te maken of te verbeteren, meer vertrouwen opbouwen en de kindbehoefte beter zien. In overleg met de ouder wordt bepaald of het kind ook betrokken wordt in het traject.

Het traject duurt 16 weken* met de volgende onderdelen:

 • Individueel Kennismakingsgesprek;
 • 4 gezamenlijke gesprekken;
 • 4 Individuele gesprekken;
 • Eventueel kindgesprekken;
 • Afspraken over transparantie;
 • Evaluatie en verslaglegging.
 • Optioneel is het maken of verbeteren van een Ouderschapsplan.
 • Optioneel is dat de begeleider 1-2 x aanwezig is bij gesprekken met het Sociaal Team of Jeugdbescherming.

Aansluitend kan het traject Systemische Gezinsbemiddeling Fase 2 opgestart worden dat gericht is op het meer verwerken van de scheiding, samenwerking verbeteren door je eigen aandeel te onderzoeken en te delen, de loyaliteit van het kind naar de ouders toe nog vrijer te maken door ouders te leren wat je wel en niet kunt doen, taak en plek van stiefouders, taak van grootouders.  Ook dit traject heeft een duur van 16 weken* en kent de  volgende onderdelen:

 • Individueel Kennismakingsgesprek;
 • 4 gezamenlijke gesprekken;
 • 4 Individuele gesprekken eventueel met de nieuwe partner/stiefouder of grootouders erbij;
 • Eventueel kindgesprekken;
 • Eventueel gezinsgesprek, gesprek met alle gezinsleden;
 • Afspraken over transparantie;
 • Evaluatie en verslaglegging.

*= exclusief schoolvakantie weken

Indien de ouders of een van de ouder te veel in een afwijzende houding blijft, en daardoor de samenwerking niet verbeterd, kan er een traject Parallel ouderschap opgestart worden.

Parallel ouderschap

Parallel ouderschap is een vorm van ouderschap na de scheiding voor de fase wanneer er te veel spanningen zijn tussen de ouders die niet op korte termijn op te lossen zijn. Deze spanningen zijn belastend voor de kinderen.

De essentie is dat er zo veel mogelijk eenduidige en werkbare afspraken zijn tussen de ouders waardoor en weinig overleg nodig is, dat ze zich niet meer met elkaar bemoeien en volledig richten op hun relatie met hun kinderen. Het overleg dat er is, wordt begeleid door een professional.

Er zijn twee fasen in Parallel ouderschap. Fase 1 is de fase waarin de afspraken worden gemaakt en het proces wordt in gang gezet. Het doel is dat na het traject de ouders dit zelf kunnen regelen of onder begeleiding van iemand uit het eigen netwerk.

Het traject duurt 16 weken* met de volgende onderdelen:

 • Individueel Kennismakingsgesprek;
 • 5 gezamenlijke gesprekken;
 • Afspraken over transparantie;
 • Evaluatie en verslaglegging.
 • Optioneel is individuele begeleiding om meer mentale veerkracht te krijgen.
 • Optioneel is het maken of verbeteren van een Ouderschapsplan.
 • Optioneel is dat de begeleider 1-2 x aanwezig is bij gesprekken met het Sociaal Team of Jeugdbescherming.

Als dit toch niet lukt, wordt Parallel ouderschap Fase 2 ingezet. De ouders worden 3-4 keer per jaar begeleidt in een gesprek.

Het traject duurt een jaar met de volgende onderdelen:

 • Individueel Kennismakingsgesprek;
 • 5 gezamenlijke gesprekken;
 • Afspraken over transparantie;
 • Evaluatie en verslaglegging.
 • Optioneel is individuele begeleiding om meer mentale veerkracht te krijgen.
 • Optioneel is het maken of verbeteren van een Ouderschapsplan.
 • Optioneel is dat de begeleider 1-2 x aanwezig is bij gesprekken met het Sociaal Team of Jeugdbescherming.

[KIND EN IK]

Bezoekadres:
Utrecht, Hooghiemstraplein 78
Ambulant bezoek mogelijk.

E info@kindenik.nl
KvK 30199322
RBCZ 214149R
Beroepsvereniging NVPA lidnr:101686
AGB zorgverlener 94-011511
AGB praktijkcode Kind en ik 94-059231
SCAG 15958
SKJ 100019424