Gezinsbemiddeling

Gezinsbemiddeling

Kindbeoeften staan centraal bij het inrichten van de samenwerking

Gezinsbemiddeling is bemiddeling tussen gescheiden ouders waarbij de kindbehoeften na de scheiding centraal staan.

Aan het begin van het traject bepalen we samen de doelen op basis van de problematiek: bestaande afspraken, in de samenwerking en waar het kind behoefte aan heeft.

De belangrijkste uitgangspunten die we hanteren zijn:

 • Opnieuw elkaar vertrouwen
 • Maatwerk in samenwerking die bij ouders past
 • Afspraken die goed zijn voor alle gezinsleden, geen gezinslid mag zwakker worden door een afspraak.
 • Ouderschapsplan met Ouderschapsplan met groei-intenties
 • Alimentatie valt buiten het traject. Ik raad ouders aan de berekeningen van LBIO te volgen.

De samenwerking tussen de ouders is in het algemeen gericht:

 • spanningen te verminderen
 • afspraken maken of te verbeteren
 • opnieuw vertrouwen
 • de kindbehoefte beter zien

In overleg met de ouders wordt bepaald of het kind ook betrokken wordt in het traject.

Het traject duurt ongeveer 9-12 maanden en bevat de volgende onderdelen:

 • Kennismakingsgesprek
 • Gezamenlijke gesprekken
 • Individuele gesprekken
 • Eventueel kindgesprekken
 • Afspraken over transparantie
 • Evaluatie en verslaglegging

Het traject kan verlengd worden. Hierin maken we nieuwe doelen.

Indien er veel conflicten spelen, neem ik de MASIC-vragenlijst af aan het begin van het traject.

Contactherstel ouder en kind

De grootste veranderwens is contactherstel tussen ouder en kind. Een of twee ouders hebben een periode geen contact gehad met het kind. Situaties in het verleden hebben geleid tot gezinsdynamieken die geen verbinding gaven.

De opbouw naar contactherstel is geen makkelijke weg, anders was die wel genomen. Er is niet één oorzaak voor de afstand, maar er zijn vele kleinere situaties die bijgedragen hebben aan de huidige situatie.

Beide ouders hebben hier taken te doen. Het gaat over loyaliteit, afwijzende houding tussen de ouders, onverwerkte gevoelens oplossen en herstel in de gezinsrelaties. Om het contact te herstellen tussen de ouder en het kind, is er ook verbetering in de houding van beide ouders naar elkaar toe nodig. Er is geen garantie tot dat het lukt. Het hangt ervan af in welke mate de beide ouders bereid zijn rekening te houden met de wensen van alle gezinsleden om zich veilig te voelen bij elkaar. Contactherstel tussen de ouders ondersteunt het contact tussen de ouder en het kind.

Het traject is gericht op onderzoeken wat er speelt en gespeeld heeft, meer verwerken van lastige gevoelens en herstellen van de relaties. Er kunnen andere oudertaken besproken worden, echter het contactherstel bepaalt de processtappen. Elk gezinsprobleem vraagt om maatwerk.

Het traject duurt ongeveer 9-12 maanden en bevat de volgende onderdelen:

 • Kennismakingsgesprek, individueel of gezamenlijk
 • Gezamenlijke gesprekken
 • Individuele gesprekken met ouders en kind
 • MASIC-vragenlijst aan ouders
 • NICHD-vragenlijst aan kind
 • Begeleide gesprekken tussen ouder en kind
 • Afspraken over transparantie
 • Evaluatie en verslaglegging

De voorwaarde voor dit traject is dat er geen rechtszaak loopt. Op het moment dat één van de ouders een rechtszaak begint, bemoeilijkt dat het contactherstel. Er wordt vervolgens bekeken en overlegt of voortgang van het traject zinvol is.

[KIND EN IK]

Bezoekadres:
Utrecht, Hooghiemstraplein 78
Ambulant bezoek mogelijk.

KvK 30199322
RBCZ 214149R
Beroepsvereniging NVPA lidnr:101686
AGB zorgverlener 94-011511
AGB praktijkcode Kind en ik 94-059231
SCAG 15958
SKJ 100019424