Kind wil niet leren

De leergierigheid van een kind hoort bij de eigen natuurlijke stroom van groeien en ontwikkelen, net als leren kruipen en lopen. Leren is voor een kind een teken dat het het leven omarmt.  Kinderen die een hardnekkige weerstand hebben om zich te concentreren op huiswerk, naar school te gaan of te veel gamen, zodat de schoolprestaties er onder lijden, hebben een verzwakte leergierigheid. Wanneer dit gedrag moeilijk te beïnvloeden is door de ouders of het kind is zelf onmachtig dit te veranderen, kan het zijn dat het kind onbewust verbonden is met iets dat in het familiesysteem uit balans is.Voorbeelden hiervan zijn; een kind dat onbewust verbonden is aan onverwerkt verdriet tussen ouder en grootouder; een kind dat onbewust resoneert op onverwerkte boosheid van zijn moeder, omdat haar vader haar op jonge leeftijd in de steek liet. Het zijn voorbeelden van kinderen waar elk concentratie- en motivatieprobleem een eigen familiegeschiedenis heeft.

Bij [Kind en ik] werken we in een traject van ongeveer vier tot vijf consulten met kind/jongere en de ouders, waar een familieopstelling een onderdeel van is. In een familieopstelling worden onbewuste belemmeringen zichtbaar.

Wil je meer weten over hoe onverwerkte gevoelens door kunnen werken in de volgende generatie, hoe je dat terugziet in het gedrag van een kind en hoe je het kunt oplossen? Lees dan het boek ‘Onrust in het kinderhart‘.