Oorsprong van opvallend gedrag kind kan liggen bij opa

Als je systemisch naar opvallend gedrag van een kind kijkt, kan er van alles onderliggen. Elke onbalans bij een kind heeft zij eigen (familie) geschiedenis.

Een voorbeeld: een kind wordt begeleid omdat het veel driftbuien heeft. De ouders zijn gescheiden. Met de ouders deden we een opstelling. De sleutel van de onderliggende spanning waren onverwerkte gevoelens tussen de opa en de vader van het kind. Daardoor was de vader vereerd over zijn eigen plek als kind en als vader. Hierdoor raakte het kind uit balans en uitte de onbalans in driftbuien. De oorsprong van het probleem lag twee generaties voor het kind.