Gezins-opstellingen: Vraag en Antwoord

Wat zijn gezinsopstellingen?
Een gezinsopstellingen is een methode vanuit het gedachtegoed van systemisch werk. Wanneer je iets wilt veranderen in je leven nu en dat lukt niet, kan dat komen doordat je onbewust verstrikt bent met onverwerkte gevoelens van iemand anders waar je een diepe verbintenis mee hebt, zoals je ouders, grootouders en andere familieleden.

Welk gedragsprobleem bij een kind of jongere kan ik oplossen of verzachten?
Kinderen worden beïnvloed door hoe opvoeders praten en reageren, kinderen doen opvoeders na en kinderen leren bewust en onbewust. Daarnaast worden kinderen beïnvloed door de lichaamstaal die opvoeders gebruiken en wat ze uitstralen in het hart. Op die laag van gevoelens spelen ook onverwerkte gevoelens mee van ouders en grootouders. Gevoelens die zijn blijven hangen na een gebeurtenis die veel impact heeft gehad; oorlog, ziekte, scheiding, het onverwacht overlijden van dierbaren, emigratie et cetera. Kinderen zijn gevoelig voor dit soort gevoelens en kunnen onbedoeld en onbewust hierdoor beïnvloed worden. Het kan de oorsprong zijn van een gedragsprobleem.
Met een gezinsopstelling kun je onderzoeken wat de oorzaak is van:
– terugkerende driftbuien,
– concentratieproblemen,
– onrust,
– angsten,
– slaapproblemen of
– een negatief zelfbeeld.

Wat kan een gezinsopstelling opleveren?
Het onderzoek en van een gedragsprobleem van je kind kan het volgende opleveren:
– Als ouder begrijp je beter waar het gedrag van je kind vandaan komt. Dan kijk je anders, vaak zachter, naar je kind.
– Je kind merkt dat je anders naar hem kijkt. Het kind voelt dat het meer gezien wordt.
– Jij, als ouder, voelt je beter, je bent meer beschikbaar voor je relatie en je kind; dat werkt ook ten positieve door op je kind.
– De verbondenheid van je kind met de onverwerkte gevoelens bij ouders of grootouders neemt af. Hierdoor kan het kind zijn eigen gevoelens beter waarnemen. En kan het weer leren over zijn eigen gevoelens en hoe je daar beter mee om kunt gaan. Het gedragsprobleem verzacht of lost op.
– Het kind groeit verder vanuit de natuurlijke weg van ontwikkeling.

Een kind hoeft niet aanwezig te zijn bij een opstelling. Ik overleg met de ouders of we dit wel of niet doen.

Wat gebeurt er tijdens een bijeenkomst met gezinsopstellingen?
In een bijeenkomst voor gezinsopstellingen komen mensen die een persoonlijke vraag willen onderzoeken, deelnemers die beschikbaar zijn als representant en een begeleider bij elkaar. In ene opstelling representeren mensen een vader moeder of kind voor een persoon met een vraag. De representanten hoeven niets speciaals te weten of te kunnen. Ze hoeven alleen te voelen en waar te nemen wat ze voelen. Bij representanten komen gevoelens en gedachten op. Dit kan informatie zijn die helpt om een antwoord te vinden voor de vraag-steller. De begeleider leidt de opstelling. De duur van een opstelling varieert van ongeveer 40 tot 60 minuten.

Hoe kan ik zelf een vraag onderzoeken met een gezinsopstelling?
Wanneer je zelf een vraag hebt, bespreken we je vraag en wat je graag anders wilt. Na een eerste gesprek bekijken we wat voor jou de beste manier is om antwoorden en oplossingen te vinden. Meestal is een een gezinsopstelling ondersteund in het vinden van antwoorden. Maar dat is niet altijd nodig. Samen bepalen we hoeveel sessie we denken nodig te hebben.
Wanneer je hierover een vraag hebt, kun je contact opnemen met Kita Bronda.

Wat kun je als deelnemer van een gezinsopstelling verwachten?
Als deelnemer van een bijeenkomst met gezinsopstellingen ben je beschikbaar om als representant in een opstelling te staan. Wanneer je je daar iet goed bij voelt, mag je dat ook aangeven en hoef je niet te representeren. Je ziet en voelt de opstelling. Dat kan voor jezelf ook inzichten opleveren die waardevol voor je zijn.

Wat is het verschil tussen een gezinsopstelling en een familieopstelling?
De methode is gelijk. Bij een gezinsopstelling worden gezinsdynamieken onderzocht vanuit de vraag van een of beide ouders: ‘Wat kan ik doen zodat mijn kind, meer rust krijgt, zichzelf beter voelt.. oid. Daarnaast wordt een gezinsopstelling in een kleine groep gedaan zodat de vraagsteller zich comfortabel en veilig voelt.

Hoe kan ik me aanmelden om een keer bij een bijeenkomst aanwezig te zijn?
Meld je aan via deze link en dan ontvang je binnenkort een uitnodiging voor een bijeenkomst.

Laat een reactie achter