Als puber maak je een eigen stap de wereld in. Je laat je meer zien en je neemt zelf stappen in de richting die je trekt, zoekende naar ‘Wie ben ik en bij wie wil ik horen’. Voor sommige pubers gaat dit niet zo vanzelf. Dan ervaar je bewust of onbewust weerstand in jezelf of in je gezin. Voor sommige adolescenten is het lastig te benoemen wat je in de weg zit.

 • Wat gebeurt er in de puberteit en adolescentiefase?
 • Wat zijn die drempels?
 • Wat kan de adolescent doen?
 • Wat kan de opvoeder doen?

Wat gebeurt er in de puberteit en adolescentiefase?

De puberteit is de eerste fase van de adolescentie. De adolescentie loopt tot ongeveer 22-23 jaar. Dan zijn de hersenen, het orgaan dat de meeste groeitijd nodig heeft, volgroeid.

Hormonen zorgen ervoor dat via stemmingswisselingen en groei(stuipen) een kind een man of een vrouw wordt. De hersenen reoganiseren zich: functies van hersendelen verplaatsen. De prefrontale cortex ontwikkelt het analytisch vermogen en de vaardigheid te kunnen plannen. De ontwikkeling van de amygdala (beloningscentrum of emotionele brein) maakt dat de puber gevoeliger wordt, emotioneler en creatiever. Deze amygdala ontwikkelt zich over het algemeen eerder dan de prefrontale cortex, waardoor er voor een periode roekeloos gedrag kan ontstaan. De belangrijkste verandering van de adolescentiefase is dat het kind een socialer mens wordt, die zich kan verhouden tot de ander, die leert wat samenwerken is en daar meer plezier in kan ervaren.

Als jongere maak je een draai in je oriëntatie: als kind richtte je je op de opvoeders, als  adolescent richt je je op vrienden bij wie je wil horen. Je wil losser zijn van je ouders, zelf kiezen en dingen op jouw eigen manier doen. Je neemt een nieuwe plek in: plek in het onderwijs op weg naar een plek in de maatschappij. Maar je hebt wel de steun nodig van je ouders.

Drempels

Wanneer je je gezin als steunend ervaart, heb je een stabiele basis meegekregen. Wanneer je een  verward gevoel hebt over je gezin, met emotionele gebeurtenissen in aanraking bent gekomen, en je hebt nog niet de balans terug gevonden, kun je wellicht drempels ervaren: je voelt je niet echt thuis op school, weet niet goed wat je wilt, je voelt je vaak onzeker. Het proces van eigen identiteit vinden, zelf de weg kiezen op school gaat minder vanzelf.

Wat kun je doen?

In de zoektocht naar ‘Wie ben ik en bij wie wil ik horen’, speelt op de achtergrond ook mee de vraag: ‘Waar kom ik vandaan?’ Wanneer je een beter beeld krijgt bij waar je vandaan komt en hoe je je daartoe wilt verhouden, dan voel je je beter, en weet je beter wie je bent en wat je wilt doen. Indien je hier meer over wilt leren kun je in een ontmoeting met een begeleider hier meer naar zoeken. Dit kan ook samen met een of beide ouders.  Daarnaast biedt [Kind en ik] een tweedaagse training om samen met andere leeftijdsgenoten deze vragen te onderzoeken.

 [Mijn plek]

Tweedaagse training voor pubers en adolescenten tussen de 13 en 17 jaar oud.

Wil je leren over jouw gezin en familie en hoe je om kunt gaan met de lastige kanten die je tegenkomt?

Je leert over:

 • Wie is je familie? We maken een genogram van je familiesysteem (dat is een soort stamboom);
 • Op welke manier heeft je familie invloed op jou;
 • Welke invloed hebben veranderingen in het gezin zoals geboorte, verlies van gezinsleden, scheiding, adoptie, pleeggezin, een nieuw samengesteld gezin op jouw gehad;
 • Welke invloed heeft de relatie van je ouders op jou;
 • Welke invloed hebben opa’s en oma’s op jou;
 • We kijken naar in welke mate voel je je gezien, gesteund, erbij horen, hoe ben je loyaal aan je gezin;
 • We doen kleinere familieopstellingen;
 • Hoe ervaar je je plek op school en bij je vrienden;
 • Hoe kijk je naar jouw toekomst in de maatschappij;

 

Vooraf aan de training begin je met het maken van een stamboom/genogram via filmpjes.

Je trainer is Kita Bronda

De deelnamekosten zijn 199 euro per persoon. Indien je vergoeding krijgt van de zorgverzekeraar kun je per dag een factuur krijgen zodat je deze kunt indienen bij je zorgverzekeraar.

De volgende tweedaagse is in de kerstvakantie op donderdag 5 en vrijdag 6 januari 2017 in Utrecht.

Wat kunnen je opvoeders bijdragen?

Als adolescent krijgt meer oog voor het effect van je eigen gedrag op de ander. En je realiseert je, waarschijnlijk, dat je daarin meer zelf kunt sturen. Maar de toegenomen gevoeligheid kan meer negatieve gevoelens oproepen. Zo kunnen er onverwerkte gevoelens van jezelf of van je ouders/grootouders schuilen onder een negatief zelfbeeld, angsten, driftbuien, teruggetrokken gedrag, te veel gaming, controle gedrag, te veel of te weinig eten. Wanneer je veel hebt geprobeerd, maar het lukt je niet om je gedrag te veranderen, je voelt je machteloos, dan kan er sprake zijn van dat er in jouw gevoelens resoneren van een voorgaande generatie, zonder dat je het weet. Dan kunnen je opvoeders iets voor je doen, namelijk met een begeleider onderzoeken wat zij kunnen doen om jou te helpen. Heb je interesse om dit te doen, neem dan contact op met Kita Bronda.

Aanmelden training [Mijn plek]

Via het onderstaande formulier kun je je aanmelden. Na aanmelding ontvang je een bevestiging van je aanmelding en een factuur.Ik meld me aan voor [Mijn plek] op 5 en 6 januari 2017
E-mailadres*
Voornaam*
Tussenvoegsels
Achternaam
Mobiel*
Geboortedatum
Opmerkingen
dit veld niet invullen s.v.p.