Teamtraining voor het leerkrachten team

Een team dat elkaar steunt er versterkt, draagt bij aan het leervermogen van de leerlingen

Leerlingen worden beïnvloed bewuste en onbewust. Wanneer een leerkracht zich niet gesteund voelt door zijn team, resoneert dat door in de klas.

Scholen maken ontwikkelingen door. Sommigen daarvan zijn versterkend en sommigen niet. Wisselingen van plek, afscheid nemen, uitval maken samenwerking soms lastig en verandert de dynamiek in een team.

Wanneer de teamsamenwerking niet goed loopt, is het goed om te onderzoeken welke bewuste en onbewuste dynamieken de samenwerking verstoren en wat is nodig om weer vanuit een gevoel van verbondenheid voor de klas te staan?

Deze training wordt ingericht aan ge had van wat er speelt en wat nodig lijkt te zijn voor de school, maatwerk dus.

In deze training wordt er gewerkt met:
– De motivatie van de leerkrachten om onderdeel te zijn van de school;
– De plek elke leerkracht heeft en de manier waarop ze elkaar versterken;
– Knelpunten worden opgelicht en mogelijke oplossingen worden besproken;
– De gezamenlijke taak en doel worden helder gemaakt.
– De relatie tussen de school en ouders.
We werken met thema’s die spelen in het team en passende interventies. De emotionele veiligheid van ieder teamlid staat voorop in dit proces.
Ter voorbereiding van deze training is er een voorbespreking met een paar leden uit het leerkrachten team waaronder de schoolleider.

Voor meer informatie neem contact op met Kita Bronda.