Als jongere maakt je een boeiende periode door. Het lichaam verandert, de jongere wordt gevoeliger voor wat er speelt in de relatie tussen ‘ik en de ander’. Je kijkt meer naar gedrag van de ander en van zichzelf en stelt zichzelf vragen: wie ben ik, bij wie wil ik horen en waar kom ik vandaan.

Bij wie wil ik horen

Als puber maak je een eigen stap de wereld in. Je laat je meer zien en je neemt zelf stappen in de richting die je trekt. Voor sommige pubers gaat dit niet zo vanzelf. Dan ervaar je bewust of onbewust drempels. Dit kunnen spanningen zijn in het (gescheiden) gezin of onverwerkte gevoelens van ouders of grootouders.

Wat gebeurt er in de puberteit en adolescentiefase?

De puberteit is de eerste fase van de adolescentie. De adolescentie loopt tot ongeveer 22-23 jaar. Dan zijn de hersenen, het orgaan dat de meeste groeitijd nodig heeft, volgroeid.

Hormonen zorgen ervoor dat via stemmingswisselingen en groei(stuipen) een kind een man of een vrouw wordt. De hersenen reoganiseren zich: functies van hersendelen verplaatsen. De prefrontale cortex ontwikkelt het analytisch vermogen en de vaardigheid te kunnen plannen. De ontwikkeling van de amygdala (beloningscentrum of emotionele brein) maakt dat de puber gevoeliger wordt, emotioneler en creatiever. Deze amygdala ontwikkelt zich over het algemeen eerder dan de prefrontale cortex, waardoor er voor een periode roekeloos gedrag kan ontstaan. De belangrijkste verandering van de adolescentiefase is dat het kind een socialer mens wordt, die zich kan verhouden tot de ander, die leert wat samenwerken is en daar meer plezier in kan ervaren.

Als jongere maak je een draai in je oriëntatie: als kind richtte je je op de opvoeders, als  adolescent richt je je op vrienden bij wie je wil horen. Je wil losser zijn van je ouders, zelf kiezen en dingen op jouw eigen manier doen. Je neemt een nieuwe plek in: plek in het onderwijs op weg naar een plek in de maatschappij.

Drempels

Wanneer je je gezin als steunend ervaart, heb je een stabiele basis meegekregen. Wanneer je een  verward gevoel hebt over je gezin, met emotionele gebeurtenissen in aanraking bent gekomen, en je hebt nog niet de balans terug gevonden, kun je wellicht drempels ervaren: je voelt je niet echt thuis op school, weet niet goed wat je wilt, je voelt je vaak onzeker. Het proces van eigen identiteit vinden, zelf de weg kiezen op school gaat minder vanzelf.

Ook voor opvoeders is het zoeken

Wanneer de ontwikkeling van de jongere met nogal wat drempels en kuilen gaat, is het ook zoeken voor de opvoeders wat zij kunnen doen. je kind wil ruimte en het zelf doen, maar je maakt je zorgen.

Ik kan je helpen als die zorgen gaan over:

  • geen motivatie om te leren voor school of naar school te gaan;
  • te veel gamen, de jongere kan zich moeilijk op zich anders richten;
  • depressiviteit;
  • te veel of te weinig eten;
  • dwangmatig controle gedrag;
  • veel onrust;
  • irrationele angsten.

Wat kan ik voor je doen?

Training voor jongere Mijn Plek

Begeleiding voor jongere en opvoeders: samen onderzoeken we wat de jongere in de weg zit om zin te krijgen in de uitdagingen van, school, leren en leven die er zijn. Wat maakt dat de jongere die stap naar buiten niet kan maken.

Blog-posts over jongeren

Wat leert een kind wel en niet van gamen en social media?

Spiraal van koppigheid doorbreken