Een samengesteld gezin komt voort uit het verlangen dat een nieuwe liefdesrelatie het geluk brengt dat er eerder niet (meer) was. Hoop op verbondenheid in het nieuwe gezin.

In een samengesteld gezin kunnen nieuwe, misschien onverwachte verbindingen ontstaan: een mooie relatie tussen een ouder en een stiefkind; stiefkinderen die zich verbonden voelen met elkaar.
Maar er kunnen ook gedoe en conflicten zijn, waarvan je het als ouder of stiefouder lastig vindt deze op te lossen. Daarnaast kan de oorsprong van een probleem in een hele andere hoek zitten dan je in eerste instantie denkt.

In een samengesteld gezin spelen veel systeemdynamieken omdat je te maken hebt met meerdere gezinssystemen: het oorspronkelijke gezin van de kinderen en het nieuwe gezin. Daarnaast speelt ook nog de dynamiek met de ex-pratner. Wanneer dit onoverzichtlij wordt voor alle leden van het gezin, gaan ze opspelen.

In een begeleidingstraject onderzoeken we samen wat er speelt in het samengestelde gezin. We kijken naar welke dynamieken er zijn en welke behoeften elk lid heeft. Langzamerhand wordt er meer gezien, meer begrepen en komt er meer verbondenheid.

Meekijken?

Wil je dat ik eens meekijk naar jouw situatie? Dan stel ik voor dat we een telefonisch gesprek hebben over jouw situatie en zorgen. Dan geef ik aan waar ik je mee zou kunnen helpen. Ik stuur je dan vooraf een vragenlijstje en kan ik het gesprek voorbereiden.

We spreken elkaar dan 45 minuten per telefoon, Skype of FaceTime.

De kosten voor dit gesprek zijn 49 euro. Dit is inclusief 25% kennismakingskorting. Je kunt mogelijk vergoeding krijgen van je zorgverzekeraar.