Vierdaagse nascholing voor de intern begeleider, zorgcoordinator, mentor, schoolmaatschappelijk werker

Je leert te werken met het gedachtegoed van systemisch werk

Onrust in de klas

Onrust in de klas kan ontstaan door een leerling die steeds weer lastig gedrag vertoont, conflicten oproept. Je hebt als intern begeleider het gevoel dat lastige gevoelens mede komen door de thuissituatie zoals stress tussen de ouders zoals een gebroken of samengesteld gezin of de afwezigheid van een ouder.

Onrust in het gezin

Onrust in de thuissituatie heeft veel invloed op een kind. Wanneer ouders veel stress hebben in de relatie of wanneer een ouder afwezig is, kan dat invloed hebben op het gedrag van een leerling in de klas.

Scheiding

Scheiding, stress in ouderschap of afwezigheid in ouderschap heeft een grote emotionele impact heeft op het kind. Het kind past zich aan, en heeft vaak geen keuze in hoe om te gaan met het verdriet en de spanning. Ouders hebben eerste hun eigen problemen op te lossen. Dan past het kind zich aan en uit de lastige gevoelens op een andere manier en vaak indirect bijvoorbeeld op andere kinderen in de klas.

Kind uit balans

Uitingen van disbalans bij kinderen met deze situaties zijn vaak op gebieden van conflicten: heftige reacties, driftbuien, of juist teruggetrokken gedrag. Vaak lijden ook de leerprestaties het concentratievermogen eronder.

Hoe meer concentratie?

Hoe kun je de leerling en de ouders begeleiden zodat de leerling zich weer beter voelt in de klas en zich beter kan concentreren?

Nascholing

Deze nascholingscursus geeft de intern begeleider handvatten om in gesprek met leerling en de opvoeders interventies te doen in het gesprek die de opvoeder en het kind meer inzicht geven en wat leidt tot meer rust. De cursus is gebaseerd op het gedachtegoed van systemisch werk.

Wat is systemisch werk?

Systemisch werk ziet een mens als onderdeel van een gezin, een familie, een school: als onderdeel van een systeem van mensen. Deze mensen binnen een systeem beïnvloeden elkaar, en ook de verschillende systemen beïnvloeden elkaar. Een school is een systeem, een klas is daarvan een subsysteem. Een familie is een systeem.

Binnen een systeem beïnvloeden de leden van dat systeem elkaar: een kind wordt beïnvloed door het gezin, door de leerkracht en door de medeklasgenoten. Het komt meestal met fijne gevoelens van huis de klas in, maar soms ook met lastige gevoelens. Daar beïnvloed een kind weer een ander kind.

Verbale en non-verbale interactie

School is gericht op het stimuleren van de cognitieve vermogens, dat doen we via praten, doen, nadoen en leren. Daarvoor is ondersteunende interactie tussen de leerkracht en de leerling nodig en concentratie. In de interactie spreken we het denkvermogen aan, maar er is ook veel voelbaar in de interactie. Vooral kinderen, waar de denkvermogens in ontwikkeling zijn, voelen veel in de interactie. Het is voor hun lastig om precies te benoemen wat ze voelen, omdat ze dat ook nog moeten leren.

Drie soorten gevoelslagen

We kunnen drie soorten gevoelslagen onderscheiden in de interactie. Twee daarvan benoemen we af en toe. De derde is vrij onbekend.

De drie gevoelslagen zijn:

1. Gevoelens nu: gevoelen die we spontaan ervaren in het heden door bijvoorbeeld een stoot aan iets hards (fysieke pijn) of een spontane ontmoeting met een dierbaar iemand (blij);

2. Eigen oude gevoelens: deze zijn voelbaar wanneer we onze boosheid of verdriet heftiger is dan bij de situatie past. Boosheid, verdriet of angst die we eerder niet hebben geuit, maar binnengehouden, komt nu meer in het gevoel dat we uiten. Het is een gestapeld gevoel geworden;

3. Systeemgevoelens; gevoelens die bij iemand anders horen resoneren in ons zonder dat we het door hebben. Een gevoel van een leerling is voelbaar voor een andere klasgenoot, een leerling resoneert onbewust op een leerkracht die slecht in zijn vel zit, een kind draagt onbewust gevoelens met zich mee die ontstaan zijn bij oma (zie voorbeeld verderop).

We hebben meestal wel oog voor de gevoelens nu, en soms ook voor de eigen oude gevoelens, maar de gevoelens die gerelateerd zijn aan de klas als systeem of het gezin als systeem, doen we niet zoveel mee. Als we daar meer naar gaan kijken, kunnen we meer grip hebben op lastig gedrag in de klas en kunnen we het concentratievermogen verhogen.

Systeemdynamieken voor je laten werken

Als je als intern begeleider meer kennis en vaardigheden hebt om te werken met de dynamieken die spelen in de klas op de drie verschillende gevoelslagen, dan kan het leervermogen van de leerlingen verhogen.

De systeemdynamieken werken dan voor je in plaats van tegen je.

Niet alles kun je oplossen. Kinderen worden ook beïnvloed door belemmerende dynamieken die thuis spelen. Als je de medewerking van ouders kunt krijgen, kun je nog meer bereiken.

In deze vierdaagse training leer je over:

 • Het verschil tussen beïnvloeden en opvoeden;
 • De drie gevoelslagen die voelbaar zijn in de lichaamstaal;
 • De invloed van een familiesysteem en een schoolsysteem op een kind;
 • De natuurlijke ordeningsprincipes in een menselijk systeem;
 • De invloed van scheiding en stress in ouderschap op het gedrag een kind;
 • Hoe je kunt onderzoeken: hoe het zich voelt in de klas, welke plek het inneemt
 • De plek van een kind in een samengesteld gezin;
 • Hoe je ouders kunt betrekken bij de begeleiding, en hoe je kunt omgaan met ouders die niet betrokken willen zijn, of er buiten worden gehouden;
 • Hoe herken je patronen in conflicten en hoe je hier mee in een gesprek kunt werken;
 • Je leert over interventies in een 1-op-1 gesprek met de leerling en ouders;
 • Je leert over het gedachtegoed van systemisch werk in een familie en op school, volgens Hellinger, Ruppert en Hemming.

Verplichte leesmateriaal:
– de reader bij de cursus die je ontvangt op de eerste cursusdag
– Boek van Kita Bronda, ‘Onrust in het kinderhart,’ ongeveer 190 pagina’s, €19,95, lees meer

De trainer is Kita Bronda.

Maatwerk

Deze nascholing wordt gegeven in opdracht van een school of schoolbestuur voor een specifieke groep. Er zijn minimaal 8 deelnemers nodig voor een groep. Data en locatie wordt in overleg vastgesteld. Voor meer informatie neem contact op met Kita Bronda