Kita BrondaDrs. Kita Bronda (1969)

gezinstherapeut | gezinsbemiddelaar | kindbehartiger | trainer | auteur

Ik breng opnieuw verbinding in complexe gezinssituaties zoals bij conflicten, scheiding en in het samengestelde gezin. Ik breng de kinderen, adolescenten en ouders meer in balans. Daarnaast werk ik met systeemdynamieken in een schoolklas om meer rust en verbinding in de klas te brengen.

Complexe problemen in gezinnen

Wanneer er problemen in het gezin zijn omdat het gedrag van een kind uit balans is, een  adolescenten veel weerstand heeft of weinig leergierigheid, er gedoe is tussen ouders, gedoe rond een scheiding, gedoe is in het samengestelde gezin, raakt dat alle leden van het gezin. Iedereen raakt meer of minder uit balans.

Welke relatie moet eerst aandacht krijgen, welk probleem moet eerst opgelost worden? Waar ligt de oorsprong van de problemen? Soms zijn deze al in de kindertijd van ouders of bij grootouders zijn ontstaan.
Bij een hardnekkig gedragsprobleem van een kind of een belemmerend patroon in het gezin is er niet één oorzaak, ook niet één oplossing. Het is een puzzel waarin er meerdere sleutelposities zijn en meerdere oplossingen voor de dagelijkse praktijk.

Samen gaan we die zoektocht maken en de puzzelstukje ont-dekken en opnieuw rangschikken. We zoeken onder andere naar welke  onverwerkte gevoelens of patronen in het familiesysteem ten grondslag liggen aan het gedragsprobleem en de conflictpatronen.

Ieder opvallend gedrag en ieder conflictpatroon  heeft een eigen geschiedenis.

Het doel van de werkwijze is om het kind, de adolescent, de ouder en de stiefouder meer rust te geven waaruit het de eigen ontwikkeling weer kan stromen en de ouder kan zijn zoals hij of zij voor zijn kind wil zijn.

Ouders in een conflict
Ouders die in een conflict blijven na de scheiding kunnen de natuurlijke ontwikkeling van hun kind in de weg staan. Er zijn 8 principes die een kind nodig heeft van zijn gescheiden ouders en waar het kind niet om vraagt.
Om respectvol ouderschap na de scheiding tot stand te brengen werk ik met de ouders apart en samen. We kijken naar waar welke gevoelens nog een plek moeten krijgen en wat je nodig hebt om samen het ouderschap te kunnen dragen zodat de kinderen niet belast zijn met dynamieken als gevolg van de scheiding.

Systeemdynamieken in de klas 

Waneer er veel conflicten zijn, onrust, een slecht concentratievermogen van de klas spelen systeemdynamieken die de leerlingen uit balans halen. Dit kan komen door dat de leerkracht te zwaar belast is of door de thuissituatie van de leerlingen. Je kunt ook systeemdynamieken voor je laten werken in de klas. Ik help de leerkracht om de leerlingen zich meer te laten zien in hoe ze hun plek in de klas ervaren en hoe ze om kunnen gaan met wat ze van thuis meenemen de klas is.

Vergoeding
Ik ben een hulpverlener in de complementaire zorg. Je krijgt vergoeding voor een consult via een aanvullend pakket bij de meeste zorgverzekeraars.

Over mijzelf

Ik ben de derde dochter van mijn gescheiden ouders, getrouwd en moeder van twee kinderen. Mijn vader is Nederlands en mijn moeder Zweeds. Mijn eigen kindertijd met gescheiden ouders en vijf stiefouders, heeft invloed op mij gehad. Ik was in de war, wist niet goed wat ik wilde, opstandig. Het heeft een tijd geduurd voordat ik weer mijn eigen stroom kon voelen. Daaraan ten grondslag lagen ook onverwerkte gevoelens bij mijn ouders en grootouders.

Ook mijn ouderschap heeft me enorm uitgedaagd. Ik kwam kanten van mijzelf tegen die ik niet kende en waar ik snel van af wilde. Ik heb mijn eigen proces opgepakt en met de kennis die ik in opleidingen heb opgedaan gebruik ik in mijn werk met ouders, adolescenten en kinderen.

Elk verhaal is uniek, elk probleem in het gedrag heeft een eigen geschiedenis.

Opleidingen

  • Interactieve zelf resonantie-Interact Tiel, M. Wentink 2018.
  • Ouderonthechting, H. Koppejan, 2018
  • Phoenix Opleidingen waaronder 3-jarige Professionele Communicatie (2007), Systemisch werk (2008), Professionele begeleiding (2009), Diagnostiek als venster (2010), De Relatie als Spiegel (2012);
  • Psychosociale basiskennis (2016);
  • Workshops van Stephan Hausner (2012-2013);
  • Ingrid Dijkstra, Kind in Balans (2011);
  • Bedrijfskunde (1996).

NVPA-beroepsverenigingLid van beroepsvereniging NVPA, Beroepsvereniging kindbehartigers

Ik werk samen met:
Chris Stegeman
Marieke Lips van de Kindbehartigers