Kita-Bronda-gezinstherapeut-auteur

Kita Bronda

Er is rust en plezier in het gezin als de ouders genoeg in verbinding zijn met zichzelf en met de  gezinsleden. Ik ondersteun ouders en kinderen  zorgen om gedrag dat niet makkelijk op te lossen is. Ik help de verbindingen te herstellen in complexe gezinssituaties zoals bij conflicten, scheiding en in het samengestelde gezin.

Kind van gescheiden ouders

Ik ben kind van gescheiden ouders en had te maken met vijf stiefouders. Nu ben ik vrouw van mijn man en samen hebben we twee kinderen.  Het was voor mij een lange weg om het gedoe van mijn ouders, hun scheiding en hun nieuwe partners te verwerken en weer bij mijzelf te komen. Maar als ik die weg niet bewandeld had, was het me nu niet gelukt een fijne relatie te hebben met mijn man en kinderen. Het was makkelijker voor me geweest als mijn ouders daar iets in gedaan hadden. Maar er was toen minder bewustwording over dat ouders daar iets in kunnen doen. Ik wil ouders ondersteunen in wat zij kunnen doen zodat hun kind weer in balans komt.

[KIND EN IK]

Bezoekadres:
Utrecht, Hooghiemstraplein 78
Ambulant bezoek mogelijk.

E info@kindenik.nl
KvK 30199322
RBCZ 214149R
Beroepsvereniging NVPA lidnr:101686
AGB zorgverlener 94-011511
AGB praktijkcode Kind en ik 94-059231
SCAG 15958
SKJ 100019424